Basisschool Het Pluspunt en garage Nieuwkoop zijn verhuisd. De basisschool is verhuisd naar het nieuwe Kenniscentrum aan de Graaf van Egmondstraat. Op de plek van de school en de garage komen nieuwe woningen van het project Lievenshof. Het terrein van de kerk blijft zoals het is.

Waar ligt deze locatie?

Langs de Rembrandtstraat en Jan Lievenslaan. De gemeente werkt samen met projectontwikkelaar ABB Bouwgroep uit Sliedrecht en Trivestor Groep uit Rotterdam.

Wat komt er?

Het plan omvat de komst van 54 nieuwe woningen.  Vooral eengezinswoningen. De gemeente en de projectontwikkelaar vinden het belangrijk dat er genoeg parkeerplaatsen komen. Het zelfde geldt voor voldoende groen. Ook is het de bedoeling dat er een speelplaats voor jongere kinderen komt.

Het ontwerpbestemmingsplan, het bijbehorend stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan lagen tot en met 28 mei 2021 ter inzage. De benodigde omgevingsvergunning liep qua procedure gelijk op met het bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan het ontwerpbestemmingsplan en goedgekeurd. Ook dit ontwerpbesluit lag ter inzage.

Tijdens de termijn van tervisielegging kon iedereen een zienswijze indienen. Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, stelde het college de raad voor het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de ingediende zienswijzen meegenomen in zijn besluit. De omgevingsvergunning wordt pas definitief na de vaststelling van het bestemmingsplan.

De geplande start van de bouw was het 1e kwartaal van 2022.

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Leen Vos. Hij is van dinsdag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail leen.vos@gemeentehw.nl.