Privacyverklaring gemeente Hoeksche Waard

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze taken en verplichtingen, bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt (denk aan een formulier op onze website).

Wij informeren u over de gegevens die wij van u verwerken in een algemene privacyverklaring en in specifieke privacyverklaringen.

Onze algemene privacyverklaring geeft onder meer informatie over hoe wij (in het algemeen) omgaan met uw persoonsgegevens. Ook vindt u daarin de mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.                                                        

In de specifieke privacyverklaringen staat per onderwerp meer informatie over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: er staat bijvoorbeeld in welke persoonsgegevens wij voor welk doel gebruiken, met wie wij deze gegevens delen en welke bewaartermijn wij voor de gegevens hanteren. Wij vragen u om deze specifieke privacyverklaringen te lezen in samenhang met (en in aanvulling op) de algemene privacyverklaring.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen kunnen zowel onze processen als de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken worden gewijzigd en/of aangevuld. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken.                                                                    

Hieronder vindt u een overzicht van onze algemene en specifieke privacyverklaringen: