De woningmarkt is krap, ook in de Hoeksche Waard. Onze jongeren en starters die graag op zichzelf willen wonen, kunnen lastig een betaalbaar huis vinden. Ook Hoeksche Waardse woningzoekenden die door persoonlijke omstandigheden snel woonruimte nodig hebben, zoeken vaak tevergeefs. Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen spannen zich gezamenlijk in om oplossingen te vinden voor ook deze groepen woningzoekenden. Eén van die oplossingen is het plaatsen van tijdelijke woningen. 

Samen met HW Wonen zocht de gemeente in de afgelopen maanden naar geschikte locaties in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waardse woningzoekenden waar deze woningen voor bedoeld zijn, komen immers ook uit verschillende dorpen. Numansdorp is het eerste dorp waar we een goede locatie hebben gevonden voor een deel van de tijdelijke woningen. In totaal willen de gemeente en HW Wonen 100 tot 150 tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren. De mogelijkheden voor overige locaties worden momenteel onderzocht.   

Op een deel van het terrein aan de Wethouder Van der Veldenweg willen wij 40 tot 50 woningen plaatsen voor een periode van 15 jaar. Wij willen een fijne buurt realiseren. En ook al gaat het om tijdelijke woningen, kwaliteit is wel het uitgangspunt. We willen mooie 1-, 2- en 3-kamer woningen en een goede inrichting van de openbare ruimte. De planning is om de woningen na de zomer van 2023 te plaatsen.  

De tijdelijke woningen worden vooral gebouwd voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. 1/3 van de woningen is bestemd voor jongeren tot 28 jaar en 1/3 van de woningen voor andere Hoeksche Waardse woningzoekenden die om verschillende redenen dringend tijdelijke woonruimte zoeken. De overige woningen (ook weer 1/3) zetten we in voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning en daarmee recht op huisvesting hebben gekregen) en/of Oekraïense vluchtelingen. In de praktijk zijn dus 7 op de 10 woningen beschikbaar voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. 

Eind 2022 vonden twee bijeenkomsten plaats over het voornemen om 40 tijdelijke woningen te realiseren aan de Wethouder van der Veldenweg. Dit heeft geleid tot een vergunningaanvraag van HW Wonen voor het realiseren van de woningen op het zuidelijk deel van het perceel. Deze procedure loopt momenteel nog.

Op 5 juli vond een bijeenkomst plaats in het Numansdorpshuis in Numansdorp. Ongeveer 40 mensen hebben meegedacht over de invulling van het noordelijk deel van het perceel langs de Wethouder van den Veldenweg. Een landschapsarchitect heeft de aanwezigen meegenomen in de landschappelijke analyse van het perceel en de mogelijkheden die er zijn om dit deel te ontwerpen. De aanwezigen bespraken aan verschillende tafels met elkaar hun wensen en ideeën voor het gebied. De landschapsarchitect verwerkte dit in een nieuw ontwerp waarin deze zaken, voor zover die passen binnen de geschetste randvoorwaarden, een plek kregen. Ook werd gekeken of het nieuwe ontwerp past binnen de financiële mogelijkheden. Op 6 september deelden we het ontwerp dat volgde uit de ideeën en wensen met de omgeving.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard verleende op 19 september 2023 een omgevingsvergunning voor het inrichten van percelen en het realiseren van 40 tijdelijke woningen aan de oostzijde van Numansdorp. Op maandag 4 maart 2024 werden de eerste tijdelijke woningen geplaatst op de locatie aan de Wethouder van der Veldenweg in Numansdorp. Inmiddels staan alle woningen op hun plek. Op dit moment worden de geplaatste woningen verder afgebouwd. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. De oplevering vindt in juli plaats.

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over tijdelijke huisvesting via onze pagina nieuwsbrieven. Door het aanvinken van de juiste nieuwsbrief en het invullen van uw mailadres bent u aangemeld. U ontvangt dan het laatste nieuws over bijvoorbeeld het proces, de ontwikkelingen, wat er op dat moment speelt en wat u zelf kunt doen.   

Wanneer u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via tijdelijkehuisvesting@gemeentehw.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer 14 0186 of  088 – 647 36 47