Binnen de Hoeksche Waard is in steeds grotere mate een structureel huisvestingsprobleem voor cultuurbeoefenaars en kunstenaars. Er is behoefte aan een structurele locatie waar cultuur bedreven kan worden in al zijn vormen en samenwerking mogelijk wordt. Cultuurbeoefenaars zijn vaak aangewezen op verschillende kleine locaties met beperkte faciliteiten.

Ons voornemen is om een cultuurhuis te realiseren

In september 2021 verhuisde de Willem Alexanderschool naar het nieuwe Kenniscentrum voor speciaal onderwijs. Door de verhuizing staat het pand van de voormalige Willem Alexanderschool leeg. Een cultuurhuis in de Willem Alexanderschool kan cultuurbeoefenaars een goede plek bieden met verschillende faciliteiten. Daarnaast kan samenwerking tussen verschillende groepen tot stand komen en worden versterkt. 

Fysieke plek voor cultuur

Cultuur draagt bij aan individuele groei, leefbaarheid in de dorpen en geeft vorm aan de samenwerking tussen inwoners. Het is dan ook van groot belang dat cultuur een fysieke plek heeft in de dorpen. Het vinden van een locatie waar culturele initiatieven bij elkaar komen vindt de gemeenteraad erg belangrijk. In het voormalige schoolgebouw zien wij kansen voor een dergelijk cultuurhuis.

Wij staan aan het begin van het proces

Het huidige bestemmingsplan laat de realisatie van een cultuurhuis op deze locatie toe. Het voornemen om een cultuurhuis te ontwikkelen wordt nog met de gemeenteraad  besproken.

De verdere invulling van het pand gaat in nauw overleg met de culturele sector en andere partijen. Ook omwonenden worden betrokken.

Maandagavond 14 maart 2022 organiseerden wij een digitale informatieavond over het cultuurhuis Hoeksche Waard.

Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij belangstellenden over de ontwikkeling van het pand W. Alexanderschool aan de Jordaensdreef 1 te Oud-Beijerland tot cultuurhuis. Ook konden de aanwezigen tijdens de bijeenkomst vragen aan ons stellen.