Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders

Het is vaak in het nieuws: de opvang van vluchtelingen. Door onrust op verschillende plaatsen in de wereld vluchten veel mensen naar een veilige plek. Ook Nederland vangt vluchtelingen op. 

Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders

Een asielzoeker is iemand die ons land om bescherming vraagt. Asielzoekers moeten een procedure doorlopen om te bepalen of zij hier mogen blijven. Wanneer een asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt is er sprake van een statushouder: iemand met zicht op een toekomst in Nederland. Statushouders mogen hier blijven en hebben dus ook recht op woonruimte.

In Hoeksche Waard vangt het COA sinds 15 december 2021 vluchtelingen in ’s-Gravendeel op.

Vluchtelingen uit Oekraïne vangen wij in Piershil en Strijen op.

Opvanglocaties ‘s-Gravendeel

Door onrust op verschillende plaatsen in de wereld vluchten veel mensen naar een veilige plek. Ook Nederland vangt vluchtelingen op. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voert dit uit. In ’s-Gravendeel vangt het COA sinds 15 december 2021 vluchtelingen op. Op de opvanglocatie in ’s-Gravendeel wonen op dit moment ongeveer 400 mensen. In de vluchthaven in de Kil komt eind mei een schip te liggen waar de gemeente tijdelijk maximaal 180 asielzoekers extra kan opvangen tot het einde van dit jaar. Ondertussen werken we op de opvanglocatie in ’s-Gravendeel in het najaar aan uitbreiding van accommodaties met 150 opvangplekken die eind 2024 – na vertrek van het schip – klaar zijn. Deze opvang blijft er nog 5 jaar (tot en met december 2027).

Opvang vluchtelingen Oekraïne

In de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen worden ongeveer 265 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ook worden vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. Helaas is de oorlog in Oekraïne nog steeds niet voorbij. Opvang is voor langere tijd nodig en er zijn extra opvangplekken nodig. De afgelopen maanden is in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente. Er worden tijdelijke woonunits geplaatst op het terrein van het voormalige gemeentehuis in Strijen. De huidige opvangplekken in de voormalige gemeentehuizen in Strijen en Piershil blijven in ieder geval beschikbaar tot en met eind 2023.