Aan de Hofstraat in Westmaas bestaat de mogelijkheid om vrijstaande woningen te bouwen tegen de historische kern van Westmaas aan.

Deze kern heeft een bijzondere ligging aan de westkade van de Binnenbedijkte Maas. De woningen kunnen komen op het schiereiland tussen de kern van Westmaas en de Binnenbedijkte Maas. Vanaf hier is er een uniek uitzicht over het water.

Waar ligt deze locatie?

Deze locatie ligt op een soort schiereiland aan de Binnendijkse Maas in het verlengde van de Hofstraat.

Wat komt er?

De wens bestaat om enkele vrijstaande woningen te bouwen.

Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden van ‘werken’ naar ‘wonen’. Van 3 april 2021 tot en met 14 mei 2021 lag het nieuwe bestemmingsplan ter inzage. Hierop heeft de gemeente zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben wij beantwoord. Inmiddels is het plan iets aangepast en heeft de raad een positief advies afgegeven voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarop is door de omgeving een bezwaar ingediend bij de Raad van State. 

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente: Alex Lagerwaard. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 140186 of via e-mail alex.lagerwaard@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de bestemmingsplanprocedure, naam dan contact op met de adviseur omgeving: Arianne Rotscheid-Terlaak. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 140186 of via e-mail arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.