De woningmarkt is krap, ook in de Hoeksche Waard. Onze jongeren en starters die graag op zichzelf willen wonen, kunnen lastig een betaalbaar huis vinden. Ook Hoeksche Waardse woningzoekenden die door persoonlijke omstandigheden snel woonruimte nodig hebben, zoeken vaak tevergeefs. Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen spannen zich gezamenlijk in om oplossingen te vinden voor ook deze groepen woningzoekenden. Eén van die oplossingen is het plaatsen van tijdelijke woningen. 

Samen met HW Wonen zocht de gemeente in de afgelopen maanden naar geschikte locaties in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waardse woningzoekenden waar deze woningen voor bedoeld zijn, komen immers ook uit verschillende dorpen. Goudswaard is het tweede dorp waar we een goede locatie hebben gevonden voor een deel van de tijdelijke woningen. In totaal willen de gemeente en HW Wonen 100 tot 150 tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren. De mogelijkheden voor overige locaties worden momenteel onderzocht.   

Op een deel van het terrein tussen de Vaartweg, de Rietakker en de Molendijk willen wij 20 tot 30 woningen plaatsen voor een periode van 15 jaar. Wij willen een fijne buurt realiseren. En ook al gaat het om tijdelijke woningen, kwaliteit is wel het uitgangspunt. We willen mooie 1-, 2- en 3-kamer woningen en een goede inrichting van de openbare ruimte. De planning is om de woningen in 2024 te plaatsen.  

De tijdelijke woningen worden vooral gebouwd voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. 1/3 van de woningen is bestemd voor jongeren tot 28 jaar en 1/3 van de woningen voor andere Hoeksche Waardse woningzoekenden die om verschillende redenen dringend tijdelijke woonruimte zoeken. De overige woningen (ook weer 1/3) zetten we in voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning en daarmee recht op huisvesting hebben gekregen) en/of Oekraïense vluchtelingen. In de praktijk zijn dus 7 op de 10 woningen beschikbaar voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. 

Op 22 maart 2023 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. HW Wonen en de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de plannen. De bijeenkomst was bedoeld voor mensen die informatie willen over de plannen en het proces. Op 12 april 2023 was er een inloopavond in het verenigingsgebouw Rehoboth aan de Koningin Julianastraat 27. Tijdens deze inloopbijeenkomst koppelden we terug wat we met de opgehaalde informatie van de eerste bijeenkomst hebben gedaan. 

De ontwerp omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken liggen nog tot en met woensdag 3 april 2024 ter inzage. De stukken zijn te bekijken op de website van de Omgevingswet (onder identificatienummer: NL.IMRO.1963.PBGWDflexwonen-ON01).

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over tijdelijke huisvesting via onze pagina nieuwsbrieven. Door het aanvinken van de juiste nieuwsbrief en het invullen van uw mailadres bent u aangemeld. U ontvangt dan het laatste nieuws over bijvoorbeeld het proces, de ontwikkelingen, wat er op dat moment speelt en wat u zelf kunt doen.   

Wanneer u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via tijdelijkehuisvesting@gemeentehw.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer 14 0186 of  088 – 647 36 47