Aan weerszijden van de Heinenoordtunnel worden 5 windmolens geplaatst van 187 meter hoog.  Dit is een gezamenlijk initiatief van Eneco en Renewable Energy Factory (REF).

Als gemeente zijn we trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Willen we deze fijne plek om te wonen, werken en recreëren doorgeven aan toekomstige generaties, dan moeten we op een andere manier omgaan met onze aarde. Want dat het klimaat verandert is duidelijk. En de gevolgen daarvan zijn ook in de Hoeksche Waard te merken. Denk aan de hevige hoosbuien of lange periodes van droogte.

Onze energie moeten we daarom op een duurzamere manier opwekken. Omdat fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, opraken. Maar vooral ook omdat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrijkomt, een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. Windenergie levert een bijdrage aan het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen.

‘Onze’ jeugd verwacht van ons allemaal dat wij een grote stap voorwaarts maken zodat zij niet de problemen op moeten lossen die wij hebben veroorzaakt. 1 ding staat vast: met afwachten gaan we het in ieder geval niet redden. Dus kiezen we om nu door te pakken met wat er al kan. En kijken tegelijk vooruit waar al mogelijk naar de nieuwe ontwikkelingen die gaan komen.

Ontwikkelaars Eneco en Renewable Energy (REF) zijn klaar met de bouw van het Windpark. Het windpark staat klaar om te gaan proefdraaien. Op dit moment staat het windpark nog stil, omdat er ICT-problemen zijn bij windmolenexploitant Nordex. Het Duitse bedrijf is namelijk gehackt. Eneco en REF zijn voor het proefdraaien afhankelijk van de hoofdserver van Nordex. Zodra de ICT-problemen zijn opgelost kan het windpark starten met proefdraaien. Op de website Windpark Oude Maas vindt u alle informatie over  deze werkzaamheden en de planning hiervan. Heeft u hierover vragen?  Dat kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars via onderstaande contactgegevens: 

Ronald Kloet -0645362379 – ronaldkloet@renewablefactory.com (REF) 
Kevin van Sante -0646945781 – kevin.vansante@eneco.com (Eneco) 

Ontwikkelaars Eneco en REF organiseren op donderdag 2 juni om 19:30 een tweede informatieavond over geluid. De avond vindt digitaal plaats. Via onderstaande link kunt u op 2 juni deelnemen aan de avond. U hoeft zich voor de avond niet aan te melden.

Gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarvoor hebben we alle schone energie nodig die we kunnen opwekken. De bouw van 5 windmolens aan de noordrand van de Hoeksche Waard is een belangrijk onderdeel voor het behalen van deze ambitie.

Samen met de inwoners van Heinenoord zochten wij naar de beste plek voor deze windmolens. Twee windturbines komen ten westen van de Heinenoordtunnel en drie ten oosten van de Heinenoordtunnel. Samen met omwonenden kozen wij ervoor om de windmolens zo dicht mogelijk tegen de Oude Maas te plaatsen. Zo beperken we de overlast voor omwonenden.

De komst van de windmolens op de gekozen locaties betekent dat wij helaas 1014 bomen moeten kappen. Het gaat hierbij voor het grootste deel om vooral dunne, dicht opeenstaande essen -en wilgen met hier en daar een forsere boom. In totaal gaat het om ongeveer 1 hectare grond. Gemeente Hoeksche Waard wil uiteraard bomenkap zoveel mogelijk voorkomen. Als bomenkap zoals nu toch noodzakelijk is dan is het verplicht om de gekapte bomen en verdwenen natuur op een andere plek te compenseren.

Er moeten dus minimaal 1014 nieuwe bomen worden geplant. Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Dit gebied is vergelijkbaar met de oppervlakte van ongeveer vier voetbalvelden. Hoe het nieuwe bos eruit komt te zien is op dit moment nog niet bekend. Het plan voor dit nieuwe bos werken we uit met inwoners van Heinenoord, belangenorganisaties en Hoekschewaards Landschap. Maar zeker is dat dit een gevarieerd bos wordt dat goed toegankelijk is vanuit Heinenoord. Met wandelpaden en mogelijk bankjes, picknicktafels en speelnatuur voor kinderen wordt dit een bos waar het ook fijn recreëren is.

Hoekschewaards Landschap ontwierp een natuurcompensatieplan voor het Windpark Oude Maas. Met dit plan wordt de natuur- en recreatieve waarde van het gehele Buitenzomerlandenbos vergroot. De initiatiefnemer heeft dit plan omarmd. Zij zorgt onder andere voor de komst van een vogelkijkwand bij de Mollevlakte, oeverzwaluwenwand aan de Oude Maas en het verbeteren van de wandelpaden.

Wij maakten een speciale webpagina aan over de mogelijke gezondheidseffecten van Windpark Oude Maas. Hier vindt u onder andere informatie over de wettelijke eisen waar een windmolen moet voldoen.  

Op 30 juni 2021 organiseerden wij samen met REF een webinar over windparken en geluid. Deze kunt u terugkijken via YouTube.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark Oude Maas zijn sinds 19 juni 2019 onherroepelijk. Een verzoek tot tegemoetkoming in schade kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden ingediend. Dat betekent tot 19 juni 2024.

Alle informatie over het aanvragen van planschade kunt u vinden door op onderstaande groene knop te klikken.

Gemeente Hoeksche Waard en gemeente Barendrecht bieden aan omwonenden binnen een straal van 2 km van het Windpark Oude Maas de app Geluidsverwachting.nl aan. Met deze app kunnen omwonenden actuele 48-uurs verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw en het weer inzien voor hun eigen locatie. Ook wordt de energieopbrengst van het windpark Oude Maas weergegeven. In de app kunnen zij eenvoudig delen hoe zij het geluid van het windpark beleven.  De app is kosteloos te downloaden op een telefoon of tablet in de App Store en Google Play. Maandelijks geven de gemeenten op hun websites een terugkoppeling over de uitkomsten van de app. Ook worden mogelijke acties naar aanleiding van de meldingen hier gedeeld.  

In onderstaande PDF leest u de instructie voor het installeren van de geluidsverwachtingen app.

Instructie voor het installeren van de geluidsverwachtingen app (PDF)

Tijdens de informatieavond op 28 maart van de gemeente Barendrecht en de gemeente Hoeksche Waard hebben de deelnemers vragen gesteld over de geluidsverwachting app. Helaas konden wij niet alle vragen centraal in de presentatie beantwoorden. In het document hieronder vindt u de antwoorden op de overige vragen.

Vragen en antwoorden bijeenkomst geluidsverwachtingen app 28 maart 2022 (PDF)

Bekijk hieronder de presentatie van de informatieavond:

De ontwikkelaars stelden een klachtenprotocol op.

Voor klachten over het windpark stelden Eneco en REF een klachtenprotocol op. Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Ronald Kloet via 06 – 45 36 23 79 of met Eneco Klantenservice via 088 – 895 59 55. Ook kunt u uw vraag of klacht sturen naar info@renewablefactory.com. Eneco en REF verwerken en beantwoorden deze klachten. Zij streven ernaar om vragen of klachten binnen 2 werkdagen in behandeling te nemen.

Officiële melding OZHZ

Ervaart u geluidsoverlast van het windpark en wilt u hiervan een officiële melding doen? Dan kunt u dit doen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De omgevingsdienst handhaaft namens de gemeente. OZHZ is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar (dag en nacht) via telefoonnummer 0888 3335 555. Meer informatie hierover vindt u op de website: Meld overlast van bedrijven, bouw en verstoringen in de natuur – OZHZ

Heeft u nog vragen over Windpark Oude Maas? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Moniek Stapel. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.