Aan weerszijde van de Heinenoordtunnel zijn 5 windturbines geplaatst van 187 meter hoog.  Dit is een gezamenlijk initiatief van Eneco en Renewable Energy Factory (REF).

Als gemeente zijn we trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Willen we deze fijne plek om te wonen, werken en recreëren doorgeven aan toekomstige generaties, dan moeten we op een andere manier omgaan met onze aarde. Want dat het klimaat verandert is duidelijk. En de gevolgen daarvan zijn ook in de Hoeksche Waard te merken. Denk aan de hevige hoosbuien of lange periodes van droogte.

Onze energie moeten we daarom op een duurzamere manier opwekken. Omdat fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, opraken. Maar vooral ook omdat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrijkomt, een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. Windenergie levert een bijdrage aan het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen.

‘Onze’ jeugd verwacht van ons allemaal dat wij een grote stap voorwaarts maken zodat zij niet de problemen op moeten lossen die wij hebben veroorzaakt. 1 ding staat vast: met afwachten gaan we het in ieder geval niet redden. Dus kiezen we om nu door te pakken met wat er al kan. En kijken tegelijk vooruit waar al mogelijk naar de nieuwe ontwikkelingen die gaan komen.

Ontwikkelaars Eneco en Renewable Energy (REF) zijn klaar met de bouw van het windpark. Vanaf 12 juli 2022 startten de eerste windturbines van Eneco en Renewable Energy Factory bij Windpark Oude Maas met proefdraaien. De proef- en testperiode van het windpark is door Eneco en REF afgerond en het windpark is in gebruik genomen. Medio 2023 verwachten Eneco en REF obligaties van het windpark uit te geven aan de omgeving.

Op woensdag 12 april om 19:30 organiseren REF en Eneco een digitale geluidsinformatie-avond. Informatie over deze avond vindt u op onze website.

Het windpark Oude Maas is sinds juli 2022 in gebruik. De initiatiefnemers van het windpark, Renewable Energy Factory (REF) en Eneco organiseerden op woensdag 12 april om 19.30 uur een derde digitale geluidsinformatieavond.

De initiatienemers Eneco en REF gaven uitleg over de geluidsmeting

Tijdens deze avond gaven Eneco en REF uitleg over de uitkomsten van de geluidsmeting die plaatsvond. De geluidsmeting is door het geluidsdeskundig bureau LBP/Sight uitgevoerd. Voor de geluidsmeting is een aparte werkgroep opgericht die bestond uit een aantal omwonenden. Deze werkgroep heeft bij de uitvoering van de geluidsmeting kunnen meekijken en meedenken.

Arcadis presenteerde de resultaten van de geluidsverwachtingenapp

Tijdens deze avond presenteerde het bureau Arcadis namens de gemeente Barendrecht en gemeente Hoeksche Waard ook de resultaten van de geluidsverwachtingenapp. De geluidsverwachtingenapp is vanaf het moment dat het windpark is gebouwd actief. Omwonenden binnen de straal van 2 km van het windpark kunnen in de app delen hoe zij het geluid van het windpark beleven. Met deze app kunnen omwonenden de actuele 48- uur verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw en het weer inzien voor hun eigen locatie. De resultaten van de geluidsverwachtingen app zijn te lezen op deze website.

De presentaties van de avonden en het geluidsonderzoek kunt u hier vinden:

Wij maakten een speciale webpagina aan over de mogelijke gezondheidseffecten van Windpark Oude Maas. Hier vindt u onder andere informatie over de wettelijke eisen waar een windmolen moet voldoen.  

Op 30 juni 2021 organiseerden wij samen met REF een webinar over windparken en geluid. Deze kunt u terugkijken via YouTube.

Gemeente Hoeksche Waard en gemeente Barendrecht bieden aan omwonenden binnen een straal van 2 km van het Windpark Oude Maas de app Geluidsverwachting.nl aan. Met deze app kunnen omwonenden actuele 48-uurs verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw en het weer inzien voor hun eigen locatie. Ook wordt de energieopbrengst van het windpark Oude Maas weergegeven. In de app kunnen zij eenvoudig delen hoe zij het geluid van het windpark beleven.  De app is kosteloos te downloaden op een telefoon of tablet in de App Store en Google Play. Maandelijks geven de gemeenten op hun websites een terugkoppeling over de uitkomsten van de app. Ook worden mogelijke acties naar aanleiding van de meldingen hier gedeeld.  

In onderstaande PDF leest u de instructie voor het installeren van de geluidsverwachtingen app. Heeft u een toestel van een aantal jaren oud? Dan kan het zijn dat uw toestel de app niet ondersteund. Voor de app is voor Android minimaal versie 8 vereist en voor Iphone minimaal versie iOS 14.7

Instructie voor het installeren van de geluidsverwachtingen app (PDF)

Tijdens de informatieavond op 28 maart van de gemeente Barendrecht en de gemeente Hoeksche Waard hebben de deelnemers vragen gesteld over de geluidsverwachting app. Helaas konden wij niet alle vragen centraal in de presentatie beantwoorden. In het document hieronder vindt u de antwoorden op de overige vragen.

Vragen en antwoorden bijeenkomst geluidsverwachtingen app 28 maart 2022 (PDF)

Bekijk hieronder de presentatie van de informatieavond:

Resultaten

Eerste deel resultaten geluidsverwachtingen app Windpark Oude Maas

Tweede deel resultaten geluidsverwachtingen app Windpark Oude Maas

Derde deel resultaten geluidsverwachtingen app Windpark Oude Maas

Vierde deel resultaten geluidsverwachtingen app Windpark Oude Maas

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark Oude Maas zijn sinds 19 juni 2019 onherroepelijk. Een verzoek tot tegemoetkoming in schade kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden ingediend. Dat betekent tot 19 juni 2024.

Alle informatie over het aanvragen van planschade kunt u vinden door op onderstaande groene knop te klikken.

De ontwikkelaars stelden een klachtenprotocol op.

Voor klachten over het windpark stelden Eneco en REF een klachtenprotocol op. Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Ronald Kloet via 06 – 45 36 23 79 of met Eneco Klantenservice via 088 – 895 59 55. Ook kunt u uw vraag of klacht sturen naar info@renewablefactory.com. Eneco en REF verwerken en beantwoorden deze klachten. Zij streven ernaar om vragen of klachten binnen 2 werkdagen in behandeling te nemen.

Officiële melding OZHZ

Ervaart u geluidsoverlast van het windpark en wilt u hiervan een officiële melding doen? Dan kunt u dit doen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De omgevingsdienst handhaaft namens de gemeente. OZHZ is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar (dag en nacht) via telefoonnummer 0888 3335 555. Meer informatie hierover vindt u op de website: Meld overlast van bedrijven, bouw en verstoringen in de natuur – OZHZ

Nieuwsflits

Windpark Oude Maas

Buitenzomerlanden

Nieuwsbrief

Windmolenpark Oude Maas

Buitenzomerlanden Heinenoord

Heeft u nog vragen over Windpark Oude Maas? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Bernard Provilij. U kunt hem telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 12 26 of via e-mail bernard.provilij@gemeentehw.nl.