Aan weerszijden van de Heinenoordtunnel worden 5 windmolens geplaatst van 187 meter hoog.  Dit is een gezamenlijk initiatief van Eneco en Renewable Energy Factory (REF).

Als gemeente zijn we trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Willen we deze fijne plek om te wonen, werken en recreëren doorgeven aan toekomstige generaties, dan moeten we op een andere manier omgaan met onze aarde. Want dat het klimaat verandert is duidelijk. En de gevolgen daarvan zijn ook in de Hoeksche Waard te merken. Denk aan de hevige hoosbuien of lange periodes van droogte.

Onze energie moeten we daarom op een duurzamere manier opwekken. Omdat fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, opraken. Maar vooral ook omdat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrijkomt, een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. Windenergie levert een bijdrage aan het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen.

‘Onze’ jeugd verwacht van ons allemaal dat wij een grote stap voorwaarts maken zodat zij niet de problemen op moeten lossen die wij hebben veroorzaakt. 1 ding staat vast: met afwachten gaan we het in ieder geval niet redden. Dus kiezen we om nu door te pakken met wat er al kan. En kijken tegelijk vooruit waar al mogelijk naar de nieuwe ontwikkelingen die gaan komen.

Ontwikkelaars Eneco en Renewable Energy (REF) zijn klaar met de bouw van het windpark. Vanaf 12 juli startten de eerste windturbines van Eneco en Renewable Energy Factory bij Windpark Oude Maas met proefdraaien. De eerste weken  draaiden er 4 windturbines. Vanaf 7 september is ook de laatste windturbine (windturbine 1) gestart met proefdraaien. Deze turbine heeft vertraging opgelopen door de montage, omdat een paar onderdelen later zijn geleverd. Komende weken rond de ontwikkelaar het proefdraaien van de 4 windturbines af en staan ze een paar dagen stil voor een grote inspectie. Hierna wordt het windpark in bedrijf genomen.

De ontwikkelaars van het windpark organiseerde op 2 juni een geluidsinformatieavond. De presentatie en de opname van deze avond kunt u teruglezen op de website van ‘windpark oude maas’.

Tijdens de geluidsinformatieavond van 2 juni is afgesproken dat de ontwikkelaars het onderzoek doen om vast te stellen hoeveel geluid de windturbines maken in de omgeving. De meting duurt een aantal maanden. Ontwikkelaar REF en Eneco is in Barendrecht en in de Hoeksche Waard gestart met een geluidsmeting naar het geluid van de windturbines van Windpark Oude Maas.

Gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarvoor hebben we alle schone energie nodig die we kunnen opwekken. De bouw van 5 windmolens aan de noordrand van de Hoeksche Waard is een belangrijk onderdeel voor het behalen van deze ambitie.

Samen met de inwoners van Heinenoord zochten wij naar de beste plek voor deze windmolens. Twee windturbines komen ten westen van de Heinenoordtunnel en drie ten oosten van de Heinenoordtunnel. Samen met omwonenden kozen wij ervoor om de windmolens zo dicht mogelijk tegen de Oude Maas te plaatsen. Zo beperken we de overlast voor omwonenden.

De komst van de windmolens op de gekozen locaties betekent dat wij helaas 1014 bomen moeten kappen. Het gaat hierbij voor het grootste deel om vooral dunne, dicht opeenstaande essen -en wilgen met hier en daar een forsere boom. In totaal gaat het om ongeveer 1 hectare grond. Gemeente Hoeksche Waard wil uiteraard bomenkap zoveel mogelijk voorkomen. Als bomenkap zoals nu toch noodzakelijk is dan is het verplicht om de gekapte bomen en verdwenen natuur op een andere plek te compenseren.

Er moeten dus minimaal 1014 nieuwe bomen worden geplant. Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Dit gebied is vergelijkbaar met de oppervlakte van ongeveer vier voetbalvelden. Hoe het nieuwe bos eruit komt te zien is op dit moment nog niet bekend. Het plan voor dit nieuwe bos werken we uit met inwoners van Heinenoord, belangenorganisaties en Hoekschewaards Landschap. Maar zeker is dat dit een gevarieerd bos wordt dat goed toegankelijk is vanuit Heinenoord. Met wandelpaden en mogelijk bankjes, picknicktafels en speelnatuur voor kinderen wordt dit een bos waar het ook fijn recreëren is.

Hoekschewaards Landschap ontwierp een natuurcompensatieplan voor het Windpark Oude Maas. Met dit plan wordt de natuur- en recreatieve waarde van het gehele Buitenzomerlandenbos vergroot. De initiatiefnemer heeft dit plan omarmd. Zij zorgt onder andere voor de komst van een vogelkijkwand bij de Mollevlakte, oeverzwaluwenwand aan de Oude Maas en het verbeteren van de wandelpaden.

Wij maakten een speciale webpagina aan over de mogelijke gezondheidseffecten van Windpark Oude Maas. Hier vindt u onder andere informatie over de wettelijke eisen waar een windmolen moet voldoen.  

Op 30 juni 2021 organiseerden wij samen met REF een webinar over windparken en geluid. Deze kunt u terugkijken via YouTube.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark Oude Maas zijn sinds 19 juni 2019 onherroepelijk. Een verzoek tot tegemoetkoming in schade kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden ingediend. Dat betekent tot 19 juni 2024.

Alle informatie over het aanvragen van planschade kunt u vinden door op onderstaande groene knop te klikken.

Gemeente Hoeksche Waard en gemeente Barendrecht bieden aan omwonenden binnen een straal van 2 km van het Windpark Oude Maas de app Geluidsverwachting.nl aan. Met deze app kunnen omwonenden actuele 48-uurs verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw en het weer inzien voor hun eigen locatie. Ook wordt de energieopbrengst van het windpark Oude Maas weergegeven. In de app kunnen zij eenvoudig delen hoe zij het geluid van het windpark beleven.  De app is kosteloos te downloaden op een telefoon of tablet in de App Store en Google Play. Maandelijks geven de gemeenten op hun websites een terugkoppeling over de uitkomsten van de app. Ook worden mogelijke acties naar aanleiding van de meldingen hier gedeeld.  

In onderstaande PDF leest u de instructie voor het installeren van de geluidsverwachtingen app. Heeft u een toestel van een aantal jaren oud? Dan kan het zijn dat uw toestel de app niet ondersteund. Voor de app is voor Android minimaal versie 8 vereist en voor Iphone minimaal versie iOS 14.7

Instructie voor het installeren van de geluidsverwachtingen app (PDF)

Tijdens de informatieavond op 28 maart van de gemeente Barendrecht en de gemeente Hoeksche Waard hebben de deelnemers vragen gesteld over de geluidsverwachting app. Helaas konden wij niet alle vragen centraal in de presentatie beantwoorden. In het document hieronder vindt u de antwoorden op de overige vragen.

Vragen en antwoorden bijeenkomst geluidsverwachtingen app 28 maart 2022 (PDF)

Bekijk hieronder de presentatie van de informatieavond:

De Geluidsverwachting app is sinds april live. Het doel van de app is om onder andere inzicht te krijgen in de geluidsbeleving van de direct omwonenden van het windpark. Op onze website staat uitleg over het gebruik van de Geluidsverwachting app.

Voor 12 juli kwamen er al meldingen binnen via de Geluidsverwachting app. Omdat het windpark op 12 juli startte met proefdraaien meten wij de eerste resultaten van de app sinds  die datum.

Resultaten en vervolgstappen

  • Aantal meldingen
  • Uitkomst van de meldingen
  • Vervolgstappen

Via de geluidsverwachting app hebben wij 131 meldingen ontvangen

In de periode van 12 juli tot 21 augustus hebben wij 131 meldingen ontvangen. Deze meldingen zijn afkomstig van 38 huishoudens. Dat betekent dat de meldingen door 28 unieke adressen zijn gemaakt.

Omwonenden gaven verschillende scores aan de beleving van het geluid

In de Geluidsverwachting app kun je voor de beleving van geluid een score geven van 1 tot 7 (op een zevenpuntsschaal). Score 1 betekent dat er geen geluidshinder wordt ervaren en score 7 betekent dat er heel veel geluidshinder wordt ervaren. Ter illustratie kun je het voorbeeld bij figuur 1 bekijken.

Figuur 1: voorbeeld 7-puntsschaal

Van de 131 meldingen zijn er verschillende scores gegeven voor de beleving van geluid. Hieronder in figuur 2 ziet u een overzicht van de gegeven scores:

Figuur 2: resultaten geluidsverwachting app

De scores van de meldingen variëren van 1 tot en met 7 waarvan het merendeel geen hinder van geluid ervaart. Indien omwonenden hinder ervaarden, gaven ze aan dit te kunnen vergelijken met het horen van een gebrom. Ook kwam er een melding over storing van het internet en tv.

Vervolg stappen: wat kunt u van ons verwachten?

Afgelopen weken draaide windturbine 1 nog niet en kon dus nog niet alle informatie worden opgehaald. Medio oktober bekijken wij opnieuw de resultaten van de Geluidsverwachting app en ontvangt u van ons de resultaten via onze digitale nieuwsbrief en op deze website.

De resultaten van afgelopen weken hebben wij ook besproken met de ontwikkelaar van het windpark. De melding over het storen van de tv en internet pakt de ontwikkelaar op en onderzoekt of het windpark hier invloed op heeft.

De Geluidsverwachting app is sinds April 2022 live. Vanaf het moment dat de windturbines zijn gaan draaien (juli 2022) delen wij de resultaten van de app op onze website. Het doel van de app is om onder andere inzicht te krijgen in de geluidsbeleving van de direct omwonenden van het windpark. Op onze website staat uitleg over het gebruik van de Geluidsverwachting app.

Hier delen wij het tweede resultaat van de geluidsverwachting app van 19 september tot 11 oktober.

  • Aantal meldingen
  • Uitkomst van de meldingen
  • Vervolgstappen

Via de geluidsverwachting app hebben wij in deze periode 17 meldingen ontvangen

In de periode van 19 september tot 11 oktober hebben wij 17 meldingen ontvangen. Deze meldingen zijn afkomstig van 13 huishoudens. Dat betekent dat de meldingen door 13 unieke adressen zijn gemaakt.

Omwonenden gaven verschillende scores aan de beleving van het geluid

In de Geluidsverwachting app kun je voor de beleving van geluid een score geven van 1 tot 7 (op een zevenpuntsschaal). Score 1 betekent dat er geen geluidshinder wordt ervaren en score 7 betekent dat er heel veel geluidshinder wordt ervaren. Ter illustratie kun je het voorbeeld bij figuur 1 bekijken.

Figuur 1: voorbeeld 7-puntsschaal

Van de 17 meldingen zijn er verschillende scores gegeven voor de beleving van geluid. Hieronder in figuur 2 ziet u een overzicht van de gegeven scores:

Figuur 2: resultaten geluidsverwachting app

De scores van de meldingen variëren van 1 tot en met  6 waarvan het merendeel geen hinder van geluid ervaart. Indien omwonenden hinder ervaarden gaven zij aan een bromtoon of een fluitend geluid te horen.

Vervolg stappen: wat kunt u van ons verwachten?

De ontwikkelaar van het windpark heeft onderzocht waar het fluitende geluid van de windturbine vandaan komt. Het fluitende geluid is heel af en toe dicht bij de windturbine te horen. Aan de uiteinden van de wieken van de windturbine zitten een soort Uilenveren (driehoekige tandjes) om het geluid te reduceren. Door de nieuwigheid veroorzaakt dit af en toe een fluitend geluid. De verwachting is dat dit fluitende geluid door het draaien van de windturbines geleidelijk af zal nemen. De ontwikkelaar houdt dit in de gaten.

Op korte termijn organiseert de ontwikkelaar een nieuwe geluidsinformatieavond. De datum hiervan zullen wij naar u communiceren zodra deze bekend is.

De ontwikkelaars stelden een klachtenprotocol op.

Voor klachten over het windpark stelden Eneco en REF een klachtenprotocol op. Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Ronald Kloet via 06 – 45 36 23 79 of met Eneco Klantenservice via 088 – 895 59 55. Ook kunt u uw vraag of klacht sturen naar info@renewablefactory.com. Eneco en REF verwerken en beantwoorden deze klachten. Zij streven ernaar om vragen of klachten binnen 2 werkdagen in behandeling te nemen.

Officiële melding OZHZ

Ervaart u geluidsoverlast van het windpark en wilt u hiervan een officiële melding doen? Dan kunt u dit doen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De omgevingsdienst handhaaft namens de gemeente. OZHZ is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar (dag en nacht) via telefoonnummer 0888 3335 555. Meer informatie hierover vindt u op de website: Meld overlast van bedrijven, bouw en verstoringen in de natuur – OZHZ

Heeft u nog vragen over Windpark Oude Maas? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Moniek Stapel. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.