In onze gemeente hebben we verschillende soorten woningen nodig, zodat onze inwoners kunnen doorstromen naar een woning die bij hen past. Het gebied tussen de Stougjesdijk en de N217 in Oud-Beijer­land is aangewezen als uitbreidingslocatie. Het is de bedoeling dat het gebied de komende jaren in de periode 2024-2039 ontwikkeld wordt naar een nieuw woon- en leefgebied met 2485 woningen.

Om de ontwikkeling van Stougjeswijk mogelijk te maken, werkt de gemeente met 8 partijen samen: BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, AM, Ballast Nedam Development, Roosdom Tijhuis, Achmea Real Estate, Van der Vorm, ABB Bouwgroep en Adriaan van Erk.

Waar ligt deze locatie?

Afbeelding locatie Stougjeswijk

Wat komt er?

Stougjeswijk wordt een toekomstbestendige en duurzame wijk. In de nieuwe wijk vind je verschillende soorten woningen. Van appartementen tot vrijstaande woningen, zowel koop als huur. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het bewoners uitnodigt elkaar te ontmoeten. Daarnaast komen er verschillende voorzieningen in de wijk, zoals een buurtcentrum, een school, speel- en recreatieplekken. In totaal worden er 2.485 woningen gebouwd, waarvan 70% in het betaalbare segment (inclusief 30% sociale huur via HW Wonen) en 30% in het dure segment.

Kijk voor meer informatie over de plannen voor dit gebied ook op de website Stougjeswijk. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief.

Op woensdag 11 oktober 2023 sloegen gemeente Hoeksche Waard en 8 marktpartijen de handen ineen om de bouw van de nieuwe wijk, “Stougjeswijk” in Oud-Beijerland mogelijk te maken. Wethouder Robin Heij en vertegenwoordigers van de 8 marktpartijen tekenden het hoofdlijnenakkoord. Dit akkoord is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied waar 2485 nieuwe woningen komen. Het benadrukt ook de samenwerking tussen de partijen en de gezamenlijke visie voor de nieuwe wijk.

Inwonersbijeenkomsten

Tijdens 2 inloopavonden op donderdag 14 september en woensdag 4 oktober ontvingen omwonenden en andere belangstellenden informatie over de plannen voor Stougjeswijk. Ook gaven de bezoekers van die avond hun inbreng mee voor de verdere planontwikkeling. Het plan voor Stougjeswijk wordt in de komende periode nog verder uitgewerkt. 

Planning

De marktpartijen verwachten in 2024 te starten met de bouw en in 2025 verwachten de marktpartijen de eerste woningen op te leveren. Het streven is dat de R-net busbaan er bij de oplevering van de eerste woningen ligt. In 2039 worden naar verwachting de laatste woningen opgeleverd en is Stougjeswijk helemaal af.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Groeneveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.