Convenanten

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren.

Klachten

Bent u niet tevreden over uw contacten met gemeente Hoeksche Waard, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Archief

Bent u op zoek naar informatie die op deze website heeft gestaan maar er nu niet meer op staat?

Lokale bekendmakingen

Bent u benieuwd naar aangevraagde omgevingsvergunningen of een verkeersbesluit bij u in de buurt?

Woo verzoeken

Inwoners kunnen een verzoek indienen om informatie van de gemeente in te zien. Deze informatie wordt openbaar gemaakt.

Inzage milieuvergunningen

Voor vergunningen vanuit de Omgevingsdienst (OZHZ) geldt een digitale terinzagelegging. Het gaat om milieuvergunningen.

Inzage omgevingsvergunningen

Voor vergunningen vanuit de Omgevingswet geldt een digitale terinzagelegging.