In de Hoeksche Waard worden de komende jaren op verschillende plekken nieuwe woningen gebouwd. Dit is nodig, zo blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van die plekken is langs de Tienvoet in Heinenoord. Hier komen in de toekomst ongeveer 140 nieuwe woningen. De verwachting is dat de bouw op zijn vroegst in 2022 gestart kan worden.

Waar ligt deze locatie?

Het gaat om de grond tussen de Tienvoet, de Dorpsstraat, de Oud-Heinenoordseweg en de N217. In het gebied liggen nu vooral akkers en een kassencomplex. De grond is al in eigendom van de gemeente.

Wat komt er?

Er komen woningen van vrijwel alle verschillende types. Ook appartementen. En er komen zowel huur- als koopwoningen. Inmiddels is de combinatie KlokGroep-Novaform Vastgoedontwikkelaars West als ontwikkelaar en Kroon & De Koning als bouwteampartner gekozen. Zij ontwikkelen en bouwen de nieuwe wijk.

Het gebied had nog niet de bestemming wonen. Het bestemmingsplan is daarom herzien.

Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op de website van de projectontwikkelaar.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider van de gemeente Perry van der Elst. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl.

Voor vragen over de uitvoering (bijvoorbeeld het voorbelasten of graven op de locatie) kunt u contact opnemen met de projectleider civiel van de gemeente: Björn van den Aardweg. Dit kan via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail bjorn.vandenaardweg@gemeentehw.nl.