Spring naar content

In de Hoeksche Waard worden de komende jaren op verschillende plekken nieuwe woningen gebouwd. Dit is nodig, zo blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van die plekken is langs de Tienvoet in Heinenoord. Hier komen in de toekomst ongeveer 140 nieuwe woningen. De verwachting is dat de bouw op zijn vroegst in 2022 kan worden.

Waar ligt deze locatie?

Het gaat om de grond tussen de Tienvoet, de Dorpsstraat, de Oud-Heinenoordseweg en de N217. In het gebied liggen nu vooral akkers en een kassencomplex. De grond is al in eigendom van de gemeente.

Wat komt er?

Er komen woningen van vrijwel alle verschillende types. Ook appartementen. En er komen zowel huur- als koopwoningen. Inmiddels is de combinatie KlokGroep-Novaform Vastgoedontwikkelaars West als ontwikkelaar en Kroon & De Koning als bouwteampartner gekozen. Zij ontwikkelen en bouwen de nieuwe wijk.

Samen met Novaform hebben we het plan uitgewerkt. We betrokken hierbij belangstellenden en belanghebbenden, bijvoorbeeld met meerdere bijeenkomsten. Op 26 maart 2021 ondertekenden wethouder Piet van Leenen en Edwin Kolkhuis Tanke van Novaform de anterieure overeenkomst voor het project. Hoe dit ging, kunt u terugzien in onderstaande video.

Het gebied had nog niet de bestemming wonen. Het bestemmingsplan is daarom herzien. De formele procedure hiervoor startte op 18 mei 2021. Het college van burgemeester en wethouders stelde toen het ontwerp bestemmingsplan vast. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft van 22 mei tot en met 2 juli 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben omwonenden en belanghebbenden zienswijzen ingediend. Het uiteindelijke bestemmingsplan geldt pas nadat de gemeenteraad de definitieve versie vaststelt. De gemeenteraad heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van een besluit. Het bestemmingsplan is daarom op 12 oktober 2021 gewijzigd vastgesteld. 

Het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan lag van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 ter inzage. 

Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op de website van de projectontwikkelaar.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider van de gemeente Perry van der Elst. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl.

Voor vragen over de uitvoering (bijvoorbeeld het voorbelasten of graven op de locatie) kunt u contact opnemen met de projectleider civiel van de gemeente: Björn van den Aardweg. Dit kan via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail bjorn.vandenaardweg@gemeentehw.nl.