De locatie Langeweg 12 in Oud-Beijerland krijgt misschien een nieuwe invulling. De eigenaar van Langeweg 12 benaderde projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg over een nieuwe invulling van de locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft in het voorjaar van 2021 de intentie uitgesproken om voorlopig medewerking te verlenen aan de bouwplannen van De Langen & Van den Berg.

Wat komt er?

Er is een voorlopig plan om een appartementengebouw te realiseren met circa 61 woningen in het goedkope en middel dure segment. De grootte van de appartementen zal variëren van 55 m2 tot 99 m2. Dat maakt de appartementen geschikt voor starters en senioren die een betaalbare woning zoeken. Projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg houdt bij het ontwerpen van het appartementengebouw rekening met de omgevingskwaliteit en de groene omgeving van de Langeweg.

De haalbaarheid van het plan hangt af van de verdere (planologische) uitwerking van het plan. We verwachten dat er begin 2022 meer bekend is over de haalbaarheid, de procedure en de planning.

Voor meer informatie over het plan kunt u terecht op de website van De Langen & Van den Berg. Wilt u zich aanmelden als geïnteresseerde? Stuur dan een mail naar secretariaat@delangenvdberg.nl.

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ilja Arends. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail ilja.arends@gemeentehw.nl.