Op de locatie van de Doctor Bossersstraat en langs de Strijensedijk in ’s-Gravendeel willen ontwikkelaars BAUh en De Mijl Vastgoed 31 sociale huurwoningen bouwen. De bestaande bebouwing op de Strijensedijk is in zeer slechte staat. Aan de Doctor Bossersstraat wordt het voormalig partycentrum ‘Concordia’ vervangen door nieuwbouw.

Het gaat om 2 locaties in ’s-Gravendeel. Langs de Strijensedijk ter hoogte van nummer 22 en op de Dr. Bossersstraat 11 waar Concordia zat.

Langs de Strijensedijk is het plan om 11 woningen te bouwen waarvan 8 sociale huurappartementen. Op de Dr. Bossersstraat is de wens om 20 sociale huurwoningen te bouwen.

Op 29 november vond een derde informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden en geïnteresseerden. Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage tot en met woensdag 10 januari 2024 op ruimtelijkeplannen.nl onder plannaam Dr. Bossersstraat 11 en Strijensedijk 22 ’s-Gravendeel.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Bernard Provilij. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of  088 – 647 12 26 of via e-mail bernard.provilij@gemeentehw.nl.