De gemeente Hoeksche Waard en projectontwikkelaar Midstate zijn met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de Molenpolder in Numansdorp-Zuid. De gemeenschappelijke wens voor deze ontwikkeling is om natuur en recreatie te versterken op deze aan het water gelegen plek, de toegankelijkheid van het Hollandsch Diep te vergroten, de infrastructuur In Numansdorp te verbeteren en om naar behoefte woningen te bouwen. Op dit moment werken we vooral aan een verdere uitwerking van de plannen. De uitvoering is, als alles naar wens verloopt, pas over een aantal jaren aan de orde.

Op 20 november 2023 was erĀ een inloopavond voor inwoners van de Hoeksche Waard in het Numans-Dorps-Huis. Het verslag hiervan staat op de website van de Molenpolder. Het ontwerp bestemmingsplan lag vanaf donderdag 21 december 2023 t/m woensdag 31 januari 2024 ter inzage. U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1963.BPMolenpolderNMD23-ON01.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Molenpolder

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Roy van Pamelen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail roy.vanpamelen@gemeentehw.nl