De gemeente Hoeksche Waard en projectontwikkelaar Midstate zijn met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de Molenpolder in Numansdorp-Zuid. De gemeenschappelijke wens voor deze ontwikkeling is om natuur en recreatie te versterken op deze aan het water gelegen plek, de toegankelijkheid van het Hollandsch Diep te vergroten, de infrastructuur In Numansdorp te verbeteren en om naar behoefte woningen te bouwen. Op dit moment werken we vooral aan een verdere uitwerking van de plannen. De uitvoering is, als alles naar wens verloopt, pas over een aantal jaren aan de orde.

De gemeente gaat op korte termijn een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor de ontwikkeling van de Molenpolder. De bestemming van het gebied is nu agrarisch, dat moet gewijzigd worden naar wonen. We leggen het plan vóór 1 januari 2024 ter inzage. Dat doen we omdat wij de Molenpolder in het verleden bij het Rijk hebben aangemeld als Crisis- en Herstelplan, waarmee het dus onder de Crisis- en Herstelwet valt. Dit biedt de mogelijkheid om op basis van het meer globale bestemmingsplan later in het proces tot nadere detaillering en invulling te komen – binnen de vastgestelde kaders en voorwaarden. Dat betekent dat we tot 1 januari een meer globaal bestemmingsplan ter inzage mogen voorleggen. Voor de uitwerking van dit plan hebben we dan langer de tijd. Hierdoor kan er beter worden ingesprongen op toekomstige ontwikkelingen. Het gaat in deze fase dus nog om plannen op hoofdlijnen met globale schetsen. 

Op 20 november 2023 was er een inloopavond voor inwoners van de Hoeksche Waard in het Numans-Dorps-Huis.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Molenpolder

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Roy van Pamelen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail roy.vanpamelen@gemeentehw.nl