Het Land van Essche III ligt in de zuidrand van Strijen. Het plangebied is grotendeels eigendom van de gemeente. Een klein deel is in handen van een private eigenaar. Een plattegrond van de locatie is te downloaden onder aan deze pagina.

Wat komt er?

In het plan staan maximaal 155 woningen. Er komen sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen (max. € 225.000, -), middeldure huurwoningen (max. € 1.000, – p/maand), middeldure koopwoningen (max. € 355.000, -) en dure koopwoningen. Qua typologieën is er alles: rijwoningen, 2-onder-1-kappers, vrijstaande woningen, appartementen en er is ruimte voor een bijzondere woonvorm (particulier opdrachtgeverschap en/of collectieve woonvorm). Er is plek voor iedereen: starters, gezinnen, senioren of alleenstaanden.

In 2021 hebben we omwonenden benaderd over de planontwikkeling. Dit heeft in de eerste helft van 2022 een vervolg gekregen. Op 15 maart 2022 heeft het college besloten om de samenwerking met BO Wonen aan te gaan. Dit betekent dat BO Wonen de gehele locatie gaat ontwikkelen en realiseren. Op 31 mei 2022 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het ontwerp bestemmingsplan. Vanaf 9 juni tot en met 20 juli lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Op 30 juni 2022 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden in Dorpshuis Streona in Strijen. Het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan waren in te zien. Zowel de gemeente als BO Wonen waren aanwezig. Op 7 maart 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het stedenbouwkundig plan is te vinden onder ‘Documenten’. De verkoop van de woningen startte op 25 november 2023. 

Wilt u meer informatie over de woningen? Kijk dan op de website Land van Essche.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ruud van de Berg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 18 of via e-mail ruud.vandenberg@gemeentehw.nl