De Hoeksche Waard heeft meer woningen nodig. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van de plekken voor nieuwe woningen ligt nabij Goudswaard. Naar verwachting komen er in 2022 op deze plek 20 tot 26 woningen.

Waar ligt deze locatie?

De te ontwikkelen locatie ligt aan de oostkant van Goudswaard, ten noorden van de laatste uitbreiding en ten zuiden van de Molendijk. Op het kaartje is te zien om welk gebied het gaat.

De grond is eigendom van gemeente Hoeksche Waard. Omdat het perceel niet binnen bestaand stedelijk gebied ligt, is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling een goede overgang krijgen naar de naastgelegen bestaande bebouwing.

Goudswaard-Noordoost

Digitale informatiebijeenkomst project De Boomgaard

Om omwonenden en geïnteresseerden van het woningbouwproject ‘De Boomgaard’ kennis te laten maken met het nieuwbouwproject organiseerden gemeente en De Langen & Van den Berg op maandag 8 november om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatieavond ontvingen luisteraars meer informatie over onder andere de invulling van de buitenruimte, plattegronden, situatie en planning. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.

De presentatie van de avond en de vragen met antwoorden vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Wat is de aanpak?

Om straks te kunnen bouwen maken we het gebied bouwrijp. Om dit te kunnen doen brengen we eerst voorbelasting aan. De grond die we daarvoor gebruiken blijft een aantal maanden liggen. De grond is intussen verwijderd en het bouwrijp maken start naar verwachting in het tweede kwartaal van2022. Omwonenden worden hier met een brief nog verder over geïnformeerd.

Planning

WatWanneer
Grond bouwrijp maken2e kwartaal  2022
Start bouwEind 2022

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen in Goudswaard?