De Hoeksche Waard heeft meer woningen nodig. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van de plekken voor nieuwe woningen ligt nabij Goudswaard. In 2023 realiseren we hier 26 woningen. We doen dat samen met De Langen & Van den Berg uit Bergambacht.

Waar ligt deze locatie?

De te ontwikkelen locatie ligt aan de oostkant van Goudswaard, ten noorden van de laatste uitbreiding en ten zuiden van de Molendijk. Op het kaartje is te zien om welk gebied het gaat.

De grond is eigendom van gemeente Hoeksche Waard. Omdat het perceel niet binnen bestaand stedelijk gebied ligt, is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling een goede overgang krijgen naar de naastgelegen bestaande bebouwing.

Goudswaard-Noordoost

Digitale informatiebijeenkomst project De Boomgaard

Om omwonenden en geïnteresseerden van het woningbouwproject ‘De Boomgaard’ kennis te laten maken met het nieuwbouwproject organiseerden gemeente en De Langen & Van den Berg op maandag 8 november 2021 een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatieavond ontvingen luisteraars meer informatie over onder andere de invulling van de buitenruimte, plattegronden, situatie en planning. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.

De presentatie van de avond en de vragen met antwoorden vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Wat is de aanpak?

Om straks te kunnen bouwen maken we het gebied eerst bouwrijp. Dat wil zeggen dat we de riolering aanbrengen en een bouwstraat aanleggen. De eerder aangebrachte voorbelasting van de grond is inmiddels al gedeeltelijk verwijderd. Naar verwachting starten we in het vierde kwartaal van 2022 met het bouwrijp maken. Omwonenden worden hier met een brief nog verder over geïnformeerd.

Planning

WatWanneer
Grond bouwrijp makenEind 2022/ begin 2023
Start bouwTweede kwartaal 2023
Woonrijp maken (inrichting woongebied)Eind 2023/ begin 2024

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen in Goudswaard?

Meer informatie vindt u op de website van De Langen & Van den Berg  en de website De Boomgaard Goudswaard

Via de website ruimtelijkeplannen.nl  is het bestemmingsplan met de bijbehorende toelichtingen te raadplegen. De Langen & Van den Berg vastgoed ontwikkeling realiseren de bouw. Op de projectwebsite is meer informatie te vinden over Goudswaard-Noordoost