Spring naar content

De Hoeksche Waard heeft meer woningen nodig. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van de plekken voor nieuwe woningen ligt nabij Goudswaard. Naar verwachting komen er in 2022 op deze plek 20 tot 26 woningen.

Waar ligt deze locatie?

De te ontwikkelen locatie ligt aan de oostkant van Goudswaard, ten noorden van de laatste uitbreiding en ten zuiden van de Molendijk. Op het kaartje is te zien om welk gebied het gaat.

De grond is eigendom van gemeente Hoeksche Waard. Omdat het perceel niet binnen bestaand stedelijk gebied ligt, is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling een goede overgang krijgen naar de naastgelegen bestaande bebouwing.

Goudswaard-Noordoost

Digitale informatiebijeenkomst project De Boomgaard

Om omwonenden en geïnteresseerden van het woningbouwproject ‘De Boomgaard’ kennis te laten maken met het nieuwbouwproject organiseerden gemeente en De Langen & Van den Berg op maandag 8 november om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatieavond ontvingen luisteraars meer informatie over onder andere de invulling van de buitenruimte, plattegronden, situatie en planning. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.

De presentatie van de avond en de vragen met antwoorden vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Inloopavond donderdag 14 november 2019

Op 14 november 2019 was er een inloopavond. De gemaakte opmerkingen, suggesties en gedeelde verhuiswensen, tijdens en na deze inloopavond, zijn verwerkt in het plan. Van 24 april tot 1 mei 2019 hebben omwonenden en belanghebbenden het aangepaste plan bekeken via onze website en hierop gereageerd. De aanvullende opmerkingen en suggesties zijn zo veel mogelijk meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen. Het verslag van de (verwerkte) reacties op het plan staat in de bijlage onderaan deze pagina.

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen lagen van 26 september 2020 tot en met 6 november 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen. De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het bestemmingsplan vastgesteld.

Voor de woningbouwontwikkeling hebben we 5 ontwikkelaars benaderd. Zij mochten een plan indienen en een bod doen op de grond. Een commissie heeft de plannen beoordeeld aan de hand van diverse criteria. Het plan van De Langen & Van den Berg werd als beste beoordeeld. De Langen & Van den Berg gaat de woningen bouwen.

Op 23 september wordt de overeenkomst ondertekend door ontwikkelaar en gemeente. Daarna worden de omgeving en andere geïnteresseerden via een bijeenkomst geïnformeerd over het plan. Het moment van de bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.   

Wat is de aanpak?

We treffen voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken. Om dit te kunnen doen moeten we eerst voorbelasting aanbrengen. Het zand dat daarvoor wordt gebruikt moet een aantal maanden blijven liggen. Intussen gaan we op zoek naar een ontwikkelaar die de woningen wil bouwen. In maart 2021 hebben omwonenden een brief ontvangen met een aankondiging van de start werkzaamheden en de laatste stand van zaken.

We willen  het gebied bouwrijp maken. Om dit te kunnen doen moesten we eerst voorbelasting aanbrengen. De grond die  daarvoor werd gebruikt moest een aantal maanden blijven liggen. Uit metingen blijkt dat de grond verwijderd kan worden. Het bouwrijp maken kan dus beginnen. Omwonenden worden hier nog verder over geïnformeerd.

Planning

WatWanneer
Grond bouwrijp makeneind 2021
Start bouwbegin 2022

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen in Goudswaard?