De Hoeksche Waard heeft meer woningen nodig. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van de plekken voor nieuwe woningen ligt nabij Goudswaard. In 2024 realiseren we hier 26 woningen. We doen dat samen met De Langen & Van den Berg uit Bergambacht.

Waar ligt deze locatie?

De te ontwikkelen locatie ligt aan de oostkant van Goudswaard, ten noorden van de laatste uitbreiding en ten zuiden van de Molendijk. Op het kaartje is te zien om welk gebied het gaat.

De grond is eigendom van gemeente Hoeksche Waard. De te bebouwen percelen zijn inmiddels overgedragen aan De Langen & Van den Berg. De openbare ruimte realiseert de gemeente zelf.

Goudswaard-Noordoost

Start verkoop project De Boomgaard

Op 13 april 2023 is tijdens een informatiebijeenkomst door De Langen & Van den Berg het startsein voor de verkoop van de woningen gegeven. Geïnteresseerden in het woningbouwproject ‘De Boomgaard’ konden tijdens de bijeenkomst nader kennismaken met het nieuwbouwproject. Deze informatie is uiteraard ook nu nog beschikbaar, op de website De Boomgaard Goudswaard, de website van De Langen & Van den Berg of via de betrokken makelaars.

Wat is de aanpak?

Het gebied ligt inmiddels gereed voor de bouw. De riolering is aangebracht en een bouwstraat is beschikbaar. Ook de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit etc.) liggen gereed.

Planning

WatWanneer
Start verkoop13 april 2023
Start bouwAfhankelijk van verkoop
Woonrijp maken (inrichting woongebied)2024, volgend op de bouw van de woningen

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen in Goudswaard?

Meer informatie vindt u op de website van De Langen & Van den Berg  en de website De Boomgaard Goudswaard

Via de website ruimtelijkeplannen.nl  is het bestemmingsplan met de bijbehorende toelichtingen te raadplegen. De Langen & Van den Berg vastgoed ontwikkeling realiseren de bouw. Op de projectwebsite is meer informatie te vinden over Goudswaard-Noordoost