De locatie van de voormalige multifunctionele accommodatie De Vijf Schelpen ligt aan de rand van Mijnsheerenland aan de Laan van Westmolen 117-119. Met de komst van het multifunctioneel centrum (MFC) in het Dorpshart was deze accommodatie overbodig geworden. De voormalige gebouwen van De Vijf Schelpen zijn inmiddels gesloopt.

Wat komt er?

De raad van de voormalige gemeente Binnenmaas heeft in augustus 2018 een zogenaamd ‘ruimtelijk kader’ vastgesteld voor de toekomstige invulling van deze locatie. De basis van het kader is de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Daarnaast wordt gedacht aan een vrijstaand of in het complex opgenomen ruimte voor zorgvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut e.d. Verder moet het nieuwbouwplan passen in de natuurlijke omgeving van de Binnenbedijkte Maas. De aanwezige rietoever en het nabijgelegen rieteiland blijven onbebouwd.

Het ruimtelijk kader is mede naar aanleiding van de inbreng tijdens een  inloopavond in januari 2018 uitgewerkt en door de gemeenteraad van Binnenmaas in augustus 2018 vastgesteld. Dit ruimtelijk kader kunt u onder documenten downloaden. Na de vaststelling van het ruimtelijk kader is het project, mede als gevolg van de  aanstaande herindeling zo goed als stil komen te liggen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard heeft inmiddels besloten het vastgestelde ruimtelijke kader als uitgangspunt te nemen voor de invulling van de locatie met dien verstande dat nadrukkelijk wordt gekeken naar de huidige marktsituatie. Inmiddels is opdracht gegeven aan een stedenbouwkundig bureau om een stedenbouwkundig kader te ontwerpen voor de invulling van de locatie met  het ruimtelijk kader als uitgangspunt. De verwachting is, dat in de loop van 2021 met  bewoners, stakeholders e.d. in gesprek kan worden gegaan over het stedenbouwkundige kader.

De locatie van De Vijf Schelpen is eigendom van de gemeente.

In mei, juni en juli waren er 3 inwonersbijeenkomsten voor woningbouwproject De Vijf Schelpen in Mijnsheerenland. Tijdens deze avonden gingen inwoners met elkaar in gesprek over hun huidige ervaringen met en hun wensen voor het gebied. In onderstaande documenten leest u welke punten er tijdens de inwonersbijeenkomsten zijn opgehaald.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleiders van de gemeente Leen Vos en Ilja Arends. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail leen.vos@gemeentehw.nl of ilja.arends@gemeentehw.nl.