Woningcorporatie HW Wonen is samen met aannemer BM van Houwelingen bv sinds 2007 eigenaar van de Thomaskerk aan de Margrietstraat 2 in Oud-Beijerland. De wens bestaat om op deze locatie woningen te bouwen. Ook is HW Wonen in gesprek om het naastgelegen schoolgebouw aan te kopen, zodat daar ook woningen kunnen komen. 

De wens bestaat om ongeveer 50 appartementen te bouwen en een ontmoetingsruimte.

Op 19 oktober 2022 is er een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn omwonenden bijgepraat over de stand van zaken, de doelstelling, de uitgangspunten, het plangebied, de planning en het proces. Ook hebben omwonenden tips en suggesties gegeven en hebben zij vragen gesteld en opmerkingen geplaatst.  

Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij Jos Pleune van BM van Houwelingen via het e-mailadres j.pleune@bmvanhouwelingen.nl

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Alex Lagerwaard. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail alex.lagerwaard@gemeentehw.nl