De veerhaven Puttershoek is een prachtige haven met een rijke historie. De haven is echter toe aan een grondige renovatie.

De kademuren worden aangepakt en ook de bestrating kan een opfrisbeurt gebruiken. Gemeente Hoeksche Waard vormt samen met Beens Groep een bouwteam om deze werkzaamheden uit te voeren.

Het Bouwteam van links naar rechts: Harm-Jan van der Giessen – technisch adviseur. Viola Vink – omgevingsmanager. Martijn van der Ende – projectleider. Vincent Dragt – technisch adviseur. Wim Eenkhoorn – projectleider. Archena Sahai-Biekram – contractmanager. Nick den Adel – technisch adviseur. Peter Melis – bedrijfsleider. Gerben Pit – projectcoördinator en Janick Klompjan – omgevingsmanager.
Het Bouwteam van links naar rechts: Harm-Jan van der Giessen – technisch adviseur. Viola Vink – omgevingsmanager. Martijn van der Ende – projectleider. Vincent Dragt – technisch adviseur. Wim Eenkhoorn – projectleider. Archena Sahai-Biekram – contractmanager. Nick den Adel – technisch adviseur. Peter Melis – bedrijfsleider. Gerben Pit – projectcoördinator en Janick Klompjan – omgevingsmanager.

Vergunningaanvraag kade en ondergrondse constructies begin november 2023.

De kadewanden van de haven zijn lek, deze moeten volledig vervangen worden. We hebben in deze bijzondere haven te maken regelmatig hoogwater, er zijn monumentale panden rondom gevestigd en in de haven liggen woonschepen. Het café en de veerdienst zorgen voor veel bedrijvigheid. De nieuwe kademuren moeten het hoogwater, de sterke stroming en golven vanuit de Oude Maas goed kunnen opvangen en een veilige (lig)plaats bieden voor de woonschepen en panden rondom. Daarom zijn er in 2023 diverse technische ontwerpen gemaakt en materialen onderzocht om vast te stellen welke constructie er nodig is.

De conclusie is dat het toepassen van stalen damwanden met ankers in de ondergrond, de beste oplossing is gezien het beschikbare budget en de omgevingskenmerken zoals de kracht van het water en het regelmatig hoogwater. De haven moet weer minimaal 100 jaar mee en met deze constructie is dat mogelijk.

Begin november wordt de vergunning voor deze constructie aangevraagd. Onderstaand ziet u 2 tekeningen van hoe de nieuwe stalen kadewanden eruit komen te zien.

Veerhaven aanzicht rechts voor
Veerhaven aanzicht links voor

Het ontwerpen en inrichten van de buitenruimte, zoals bestrating en verlichting, volgt later in een apart traject. De ontwerpen worden door de architect uitgewerkt en later voorgelegd aan de betrokken partijen, omwonenden en andere geïnteresseerden. Daarna volgt een nieuw vergunningentraject. Via deze pagina houden we u hierover op de hoogte.

De werkzaamheden vinden in 2025 plaats

De werkzaamheden in de haven vinden niet in 2024, maar in 2025 plaats. In 2024 worden er onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nodig voordat er een schop de grond in kan. Zo vindt er een ecologisch onderzoek plaats om vast te stellen of er beschermde dieren of planten in de haven zitten. Daarnaast ligt de haven tegen de dijk aan die Puttershoek beschermt tegen hoogwater. De haven valt binnen de invloed van de dijk, waardoor we er alleen mogen werken tussen april en oktober. Dus buiten het stormseizoen.

2024 staat in het teken van alle onderzoeken en voorbereidingen afronden, zodat we in 2025 een vliegende start kunnen maken. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Op maandag 22 april 2024 zijn inwoners van Puttershoek en belangstellenden welkom in café ’t Veerhuys voor een inloopavond over de renovatie van de Veerhaven in Puttershoek. Tijdens de inloopavond kunt u het (voorlopig) definitief ontwerp van de Veerhaven zien. Onderwerpen als bestrating, kleurgebruik, materialen, verlichting, et cetera komen aan bod.

De Veerhaven behoort tot het cultureel erfgoed van Puttershoek. Daarom vinden wij het belangrijk bewoners van Puttershoek te informeren. We zijn erg benieuwd naar uw mening over het (voorlopig) definitief ontwerp dat tot stand is gekomen met de direct omwonenden. Er is voldoende tijd en ruimte om vragen te stellen en uw meningen te delen. Met deze informatie bekijken we of en waar we het ontwerp op kleine details kunnen aanscherpen.

De inloopavond begint om 20:00 uur en u kunt gedurende de avond, tot 21:30 uur, binnenlopen.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het project Veerhaven Puttershoek? Neem dan contact op met Viola Vink, de omgevingsmanager. Zij is bereikbaar via 06 – 552 23 079 of via viola.vink@conquest.nl.

Projectleider van de gemeente voor dit project is Martijn van der Ende. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088 – 647 3638 (direct) of per mail via martijn.vanderende@gemeentehw.nl.