Spring naar content

Werk in uitvoering

Op deze pagina vindt u de werkzaamheden die plaatsvinden in de dorpen van de Hoeksche Waard.

Klacht of vraag over werkzaamheden

  • Binnen de bebouwde kom: Meld dit online via FIXI of bel ons via 14 0186 / 088 – 647 36 47.
    Buiten kantooruren belt u voor spoedgevallen onze storingdienst via 088 – 647 17 50. Dit nummer kunt u bellen voor zaken die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Denk bijvoorbeeld aan situaties of calamiteiten die overlast geven of een gevaar opleveren voor de directe omgeving.
  • Provinciale wegen of wegen buiten de bebouwde kom: De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de provinciale wegen N217, N487, N488, N489 en N491. U kunt de provincie bereiken via telefoonnummer 070 – 441 66 22 of via email zuidholland@pzh.nl. De overige wegen (buiten de bebouwde kom) worden beheerd door het Waterschap. Het Waterschap is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 200 50 05 (lokaal tarief) en via e-mail 2005005@wshd.nl.

Meer informatie over de praktische kant van de infrastructuur en mobiliteit kunt u vinden op onze website onder ‘Wonen & Verkeer’.