Wat komt er?

Met het afronden van het woningbouwproject De Heeren van Rustenburg fase 1 starten nu de voorbereidingen voor de tweede fase van het project De Heeren van Rustenburg. Dit project wordt gerealiseerd door Van Wijnen Projectorganisatie.

Waar ligt deze locatie?

Aan de Rustenburgstraat 10 in Puttershoek. Aan de rand van de buurt ligt op een groot stuk land een karakteristieke woning, de Vesta. De nieuwe buurt zal straks aansluiten op het erf van de Vesta en loopt over op het land daarachter. Het erf en de nieuwe buurt worden daarmee 1 geheel met fase 1 die eind 2021 is opgeleverd is.

Wat komt er?

Ongeveer 80 woningen, met mogelijk ook appartementen.

Van Expeditie naar Expositie Masterplan

De voorbereidingen voor het realiseren van het nieuwbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2 zijn in volle gang. Waar staan we nu?

Expeditie en klankbordgroep

Op 24 mei organiseerden we een participatieavond, Expeditie Heeren van Rustenburg fase 2. Hier kon u feedback geven over het schetsontwerp en meedenken over verschillende onderdelen van het project. Met alle nieuwe inzichten, ideeën en feedback die we van u kregen zijn wij aan de slag gegaan.

Daarnaast richtten we een klankbordgroep op, waarin we met een kleiner comité nadenken over de feedback op de plannen van deze nieuwe ontwikkeling. Er zijn nu 2 klankbordgroepavonden geweest en woensdag 14 december volgt de derde bijeenkomst. De verslagen zijn te vinden op de website Heeren van Rustenburg en op onze woningbouwprojectenpagina.

Klankbordgroep en Expositie Masterplan

We willen graag voor de Expositie nog (minimaal) 1 keer samenkomen met de klankbordgroep. Om dieper in te gaan op vragen die nog onbeantwoord zijn en om het concept Masterplan bij de klankbordgroepleden te testen. Daarna richten wij ons op de voorbereidingen voor de Expositie. Deze gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar plaatsvinden. Definitieve datum van de bijeenkomst en locatie volgen nog. 

Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u nog meedenken over enkele onderwerpen en uw feedback geven op het concept masterplan? Meld u zich dan aan via: rustenburg@vanwijnen.nl

Momenteel is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor woningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via de website van Van Wijnen Projectontwikkeling.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Mariëlle de Gelder. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 14 of via e-mail marielle.degelder@gemeentehw.nl.