Wat komt er?

Met het afronden van het woningbouwproject De Heeren van Rustenburg fase 1 starten nu de voorbereidingen voor de tweede fase van het project De Heeren van Rustenburg. Dit project wordt gerealiseerd door Van Wijnen Projectorganisatie.

Waar ligt deze locatie?

Aan de Rustenburgstraat 10 in Puttershoek. Aan de rand van de buurt ligt op een groot stuk land een karakteristieke woning, de Vesta. De nieuwe buurt zal straks aansluiten op het erf van de Vesta en loopt over op het land daarachter. Het erf en de nieuwe buurt worden daarmee 1 geheel met fase 1 die eind 2021 is opgeleverd is.

Wat komt er?

Ongeveer 80 woningen, met mogelijk ook appartementen.

Van Expeditie naar Expositie

Wat hebben we gedaan: Expeditie en klankbordgroep

Op 24 mei organiseerden we de participatieavond Expeditie Heeren van Rustenburg fase 2. Deelnemers gaven hun mening over het concept schetsontwerp en over de architectuur en uitstraling, de invulling van de openbare ruimte en nieuwe straatnamen. Onder het uitklapmenu ‘Documenten’ vindt u een brochure met een samenvatting van de avond. Van Wijnen werkt momenteel aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Daarnaast richtten we een klankbordgroep op, waarin we nu met een kleiner comité nadenken over de feedback op de plannen van deze nieuwe ontwikkeling. Een eerste kennismaking met de klankbordgroep zorgde voor waardevolle input. Lees het verslag van de eerste kennismakingsavond bij het uitklapmenu ‘Documenten’ om op de hoogte te blijven.

Wat staat er te gebeuren: Klankbordgroep en Expositie Masterplan

We willen graag voordat we een Expositie in het najaar organiseren nog 1 keer met de klankbordgroep samenkomen. Om nog een keer dieper in te gaan op vragen die in de eerste sessie onbeantwoord bleven en om het concept Masterplan te testen.

Zodra wij de sessie met de klankbordgroep hebben gehad, kunnen wij ons gaan voorbereiden op de Expositie. Deze gaat naar verwachting in het najaar plaatsvinden. Definitieve datum van de bijeenkomst en locatie volgen nog.

Voor het klankbordgroep-overleg zijn wij nog op zoek naar een toekomstige bewoner. Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u nog meedenken over verschillende onderwerpen en uw feedback geven op het concept masterplan? Meld u zich dan aan via rustenburg@vanwijnen.nl.

Momenteel is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor woningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via de website van Van Wijnen Projectontwikkeling.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Mariëlle de Gelder. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 14 of via e-mail marielle.degelder@gemeentehw.nl.