In het Programma Ruimte heeft provincie Zuid-Holland enkele percelen ten westen van ‘s-Gravendeel (totale grootte van 11 hectare) aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie om te kunnen voldoen aan de toegenomen woningbouwbehoefte.

Waar ligt deze locatie?

De locatie ligt bij de entree van ’s-Gravendeel en is ingeklemd tussen de N217, de Maasdamseweg en de Molendijk. Op het kaartje bij documenten is te zien om welk gebied het gaat. In de toekomst worden op deze plek 150 tot 250 woningen gebouwd.

De percelen zijn eigendom van ontwikkelaars ABB Bouwgroep, BPD Ontwikkeling en Stevast Baas & Groen. Omdat deze percelen niet binnen bestaand stedelijk gebied liggen, is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling een goede overgang krijgen naar de naastgelegen wijk Schuilingen.

Op dinsdag 22 september 2020 was er een tweede informatiebijeenkomst. Tijdens deze digitale bijeenkomst werd het plan toegelicht. Een van de klankbordgroepleden heeft ook zijn visie gegeven op het plan. Digitaal zijn diverse vragen gesteld en meteen beantwoord. U kunt de informatiebijeenkomst terugkijken en luisteren via onderstaande link.

Op 17 maart 2021 ondertekende wethouder Piet van Leenen samen met de projectontwikkelaars Erik den Breejen van ABB Bouwgroep en Arco Smit van Stevast Baas & Groen Vastgoed BV de anterieure overeenkomst voor het realiseren van 179 woningen in de eerste fase van ’s-Gravendeel West.

Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ter inzage. Het bestemmingsplan is tijdens een informatiebijeenkomst voor onze inwoners op 20 juni 2022 toegelicht in De Barn te ’s-Gravendeel. Wij ontvingen een aantal zienswijzen op het plan die we nog beoordelen. We hopen begin 2023 de bouw  van de nieuwe woningen te kunnen vieren.

De verslagen van de klankbordgroep en andere relevante documenten staan onderaan deze pagina. Daarnaast hebben de projectontwikkelaars ook een gezamenlijke website waarop zij informatie plaatsen over dit project. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op deze website ‘s-Gravendeel-West.

Heeft u nog vragen over deze ontwikkelingen in ’s-Gravendeel-West? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Groeneveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.