In het Programma Ruimte heeft provincie Zuid-Holland enkele percelen ten westen van ‘s-Gravendeel (totale grootte van 11 hectare) aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie om te kunnen voldoen aan de toegenomen woningbouwbehoefte.

Waar ligt deze locatie?

De locatie ligt bij de entree van ’s-Gravendeel en is ingeklemd tussen de N217, de Maasdamseweg en de Molendijk. Op het kaartje bij documenten is te zien om welk gebied het gaat. In de toekomst worden op deze plek 150 tot 250 woningen gebouwd.

De percelen zijn eigendom van ontwikkelaars ABB Bouwgroep, BPD Ontwikkeling en Stevast Baas & Groen. Omdat deze percelen niet binnen bestaand stedelijk gebied liggen, is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling een goede overgang krijgen naar de naastgelegen wijk Schuilingen.

In de afgelopen jaren werkten gemeente Hoeksche Waard, de klankbordgroep en ’s-Gravendeel West BV (een samenwerking tussen de ontwikkelaars ABB Ontwikkeling en Stevast Baas & Groen Vastgoed BV) aan het nieuwbouwplan ’s-Gravendeel West. Deze nieuwe woonwijk bestaat uit 179 nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen in de eerste fase en 100 woningen in de tweede fase.

Donderdag 6 juni was er een inloopbijeenkomst voor de inwoners van ‘s-Gravendeel-West. Na de laatste inloopbijeenkomst op 13 november 2023 is opnieuw onderzoek gedaan naar verschillende (nieuwe) ontsluitingsmogelijkheden. Op 6 juni werd een toelichting gegeven over het vervolgproces en werden vragen beantwoord. Onder ‘Documenten’ vindt u de panelen die tijdens de 2 inloopbijeenkomsten te zien waren.

Op 20 juni 2022 organiseerden wij een eerste inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan. Verschillende buurtbewoners zijn toen geïnformeerd over de plannen en hebben vragen gesteld. Er zijn een aantal zienswijzen ingediend over de ontsluitingsweg.

Het bestemmingsplan staat op de agenda van de beeldvormende raadsvergadering van 21 november, de oordeelsvormende raadsvergadering van 28 november en de besluitvormende raadsvergadering van 12 december. In de raadsvergadering van 12 december behandelt de gemeenteraad het voorstel om het bestemmingsplan ’s-Gravendeel West, fase I vast te stellen. Na vaststelling in de raad ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Na afloop van deze 6 weken is het bestemmingsplan onherroepelijk. De agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad kunt u raadplegen via hoekschewaard.raadsinformatie.

Planning

De planning ziet er naar verwachting als volgt uit:

  • Eerste kwartaal 2024: start voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden.
  • Tweede kwartaal 2024: start verkoop woningen in fase 1a.
  • Tweede en derde kwartaal 2025: start bouw woningen in fase 1a.

De verslagen van de klankbordgroep en andere relevante documenten staan onderaan deze pagina. Daarnaast hebben de projectontwikkelaars ook een gezamenlijke website waarop zij informatie plaatsen over dit project. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op deze website ‘s-Gravendeel-West.

Heeft u nog vragen over deze ontwikkelingen in ’s-Gravendeel-West? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Groeneveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.