In de ‘Visie de Buitenzomerlanden’ staat het gebied De Buitenzomerlanden (boven Heinenoord) als locatie voor de ontwikkeling van een zonnepark aangewezen. Om te komen tot een gewenste inrichting van het gebied boven Heinenoord is er een werkgroep opgericht. De werkgroep ziet mooie kansen voor dit gebied en voor de rest van de inwoners die hierbij hun stem mogen gebruiken. Via buitenzomerlanden.nl vindt u meer informatie over het gebied de buitenzomerlanden, de werkgroep en het verdere proces.  

Werkgroep De Buitenzomerlanden

De werkgroep bestaat uit leden van de Vrienden van Heinenoord, Buurt Bestuurt, enkele betrokken individuele inwoners uit Heinenoord, Hoekschewaards Landschap, HW Duurzaam, grondeigenaar a.s.r. en ontwikkelaar Renewable Energy (REF). Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van De Buitenzomerlanden.  

Werkgroep De Buitenzomerlanden aan de slag met participatieproces

De gemeente stelde eind 2021 de werkgroep De Buitenzomerlanden samen. In het werkgroep bestaat uit leden van de Vrienden van Heinenoord, Buurt Bestuurt, enkele betrokken individuele inwoners uit Heinenoord, Hoekschewaards Landschap, HW Duurzaam, grondeigenaar a.s.r. en ontwikkelaar Renewable Energy (REF). Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van De Buitenzomerlanden. De werkgroep ziet mooie kansen voor dit gebied en voor de rest van de inwoners die hierbij hun stem mogen gebruiken. Vanaf 30 maart is de website Buitenzomerlanden online. Hier vindt u informatie over het gebied de buitenzomerlanden, de werkgroep en het verdere proces.

Waarom richten we het gebied De Buitenzomerlanden in?

De bodem van de buitendijks gelegen polder De Buitenzomerlanden is in de jaren ‘70 gebruikt als stortplaats voor slib uit de havens van Rotterdam. Later is daar een laag schone grond over gelegd en zijn er niet-diep wortelende gewassen op geteeld. De grondeigenaar, verzekeraar a.s.r., besluit nu het terrein niet meer voor de voedsellandbouw te gebruiken. Om de grond toch rendabel te laten zijn, kan a.s.r. besluiten over te gaan op de productie van bijvoorbeeld olifantsgras, een gewas dat onder andere in de bouw wordt gebruikt. Hierdoor krijgt het gebied dus een andere inrichting dan nu het geval is.

Wensen voor het gebied De Buitenzomerlanden

De werkgroep wil onderzoeken of er naast de bomencompensatie, ook andere inrichtingsmogelijkheden voor het gebied zijn. De gemeente ondersteunt dit proces. a.s.r. vindt een goede relatie met de inwoners belangrijk en wil graag iets terugdoen voor de inwoners. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Grondeigenaar a.s.r. heeft namelijk andere inkomsten nodig als er geen olifantsgras of iets dergelijks verbouwd gaat worden. De inwoners bepalen, binnen de mogelijkheden die er zijn, mee hoe dit vorm krijgt. Grondeigenaar a.s.r. en investeerder REF willen samen met de inwoners van Heinenoord, die mogelijkheden onderzoeken.

Alle inwoners uit Heinenoord ontvingen een vragenlijst over De Buitenzomerlanden

Voor er concrete plannen gemaakt kunnen worden voor een andere inrichting van het gebied wil de werkgroep graag weten wat de inwoners van Heinenoord, belangrijk vinden. De werkgroep heeft een vragenlijst gemaakt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft de vragenlijst verstuurd en verwerkt de antwoorden. Alle inwoners uit Heinenoord van 16 jaar en ouder hebben de vragenlijst ontvangen. Inwoners konden de vragenlijst tot 29 mei 2023 invullen en hun wensen en ideeën over het gebied aan ons doorgeven.

Het vervolg

De werkgroep wil de inwoners van Heinenoord de komende periode graag 2 keer benaderen met een vragenlijst voor input. Binnen enkele weken verstuurt de werkgroep de eerste vragenlijst over de wensen en ideeën over het gebied. Op basis van de antwoorden maken we verschillende scenario’s/ ontwerpen voor de inrichting van het gebied. In de tweede vragenronde kunnen inwoners aangeven welk scenario hun voorkeur heeft. Het meest gekozen scenario/ontwerp legt de werkgroep vervolgens aan de gemeente voor.

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie met een energielandschap, van bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland tot Puttershoek. De uitbreiding van natuur wordt namelijk financieel mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde ‘energieke tussentijd’. Dit zijn energieprojecten zoals het windpark die werken als verdienmodel en bijdragen aan de verbetering van de aanwezige natuur in het gebied. Projecten die in De Buitenzomerlanden plaatsvinden, moeten passen binnen de visie. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Wilt u meer weten over de visie? Dan kunt u de samenvatting van de visie lezen.

De werkgroep bestaat uit inwoners uit Heinenoord, Hoekschewaards Landschap, Hoeksche Waard Duurzaam, grondeigenaar a.s.r., ontwikkelaar Renewable Energy en gemeente. De werkgroep werkt met elkaar aan een gewenste aanpak voor het participatieproces voor de inrichting van het gebied boven Heinenoord. Van de werkgroep vergaderingen worden verslagen gemaakt die u kunt lezen op onze website.

De werkgroep Buitenzomerlanden bestaat uit:

Inwoners:

 • Marcel van Rooijen (Vrienden van Heinenoord)
 • Ben Smit (Vrienden van Heinenoord)
 • Piet Zijlstra (vrienden van Heinenoord)
 • Leone Leeuwenburg (Buurt Bestuurt)
 • Nelleke van Buren
 • Niels van Pelt
 • Sjaak bos
 • Arjo van Dijk

Organisaties:

 • Hoekschewaards Landschap (Bart Kingma en Henk Malta)
 • HoekscheWaardDuurzaam (Piet Jansen)
 • Gemeente Hoeksche Waard (Bernard Provilij)
 • Renewable Energy Factory (Ronald Kloet)
 • a.s.r. (Jaap Rottink)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Bernard Provilij. U kunt hem telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 12 26 of via e-mail bernard.provilij@gemeentehw.nl.