Belastingen & Subsidies

Wij heffen verschillende soorten belastingen, zoals hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De SVHW int deze belastingen.

Naast subsidies op het gebied van sport, welzijn en cultuur verstrekken wij nog meer subsidies. Hieronder vindt u meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen.