Er wordt gewerkt aan een ontwikkeling op het erf van de bestaande boerderij ‘Even Buiten’ in Oud-Beijerland.

Wat komt er?

In het plan wordt de bestaande boerderij ‘Even Buiten’ gerenoveerd en ingericht met diverse functies, zoals een theehuis en een landwinkel. Op het erf komen 2 nieuwe schuurvolumes met in het ene volume 14 woon-zorg-appartementen voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking en in het andere volume 12 beneden-bovenwoningen voor senioren en starters.

Waar ligt deze locatie?

Beneden Oostdijk 50 in Oud-Beijerland.

Op 31 oktober 2023 was de derde klankbordgroep bijeenkomst voor dit initiatief. Door overleggen met de klankbordgroep is het oorspronkelijke plan op verschillende punten aangepast.

Op 6 december 2023 was er een drukbezochte inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Er werd deze avond een toelichting op de plannen gegeven en er konden vragen werden gesteld. Onder ‘documenten’ vindt u de presentatieborden waarop de plannen zijn gepresenteerd.

Het ontwerpbestemmingsplan voor het plan Even Buiten lag tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage. Er zijn zienswijzen ingediend. Het plan wordt, met de beantwoording van de zienswijzen, ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning is nog een aantal maanden nodig voordat met de bouw kan worden begonnen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State, dan kan in het najaar van 2024 worden gestart met de bouw.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website Even Buiten van de initiatiefnemer. U kunt daar ook een bericht met uw contactgegevens delen.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ilja Arends. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail Ilja.arends@gemeentehw.nl