De Elisabeth Stichting anno 1455 is voor een gedeelte eigenaar van de grond rondom Havenstraat 23 in Numansdorp. De Elizabeth stichting wil samen met Stichting Droomhuis op deze locatie seniorenwoningen ontwikkelen en woningen voor kinderen met een beperking.  

Op het perceel rondom Havenstraat 23 willen Elizabeth Stichting en Stichting Droomhuis een gecombineerd project realiseren. De wens is om 18 woningen voor senioren met een gemeenschappelijke service- en ontmoetingsruimte te ontwikkelen en 10 kinderen met een beperking op de begane grond te huisvesten.  

Er vonden meerdere bewonersavonden plaats waarvan de verslagen bij ‘Documenten’ te vinden zijn. Er zijn een aantal flora en fauna onderzoeken gedaan op het perceel. Er zijn geen beschermde diersoorten of actuele nestresten aangetroffen. Er wordt door de initiatiefnemer op dit moment een ontwerp gemaakt als vertaling van het programma van eisen voor Stichting Droomhuis en de Elizabeth Stichting. De bestemming van het perceel moet gewijzigd worden en er moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het is de bedoeling dat de bouw naar verwachting start in 2024.  

Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij Martin Luten van de Elisabeth Stichting via het e-mailadres elisabethstichtinganno1455@gmail.com.  

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Alex Lagerwaard. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail alex.lagerwaard@gemeentehw.nl.