Terug naar het overzicht

Nieuwe wethouders benoemd, 3 nieuwe raadsleden en 1 burgerlid geïnstalleerd

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Tijdens de extra raadsvergadering van donderdagavond 9 juni zijn 5 wethouders van gemeente Hoeksche Waard benoemd voor de periode 2022-2026.

De 5 wethouders legden vanavond de eed of de verklaring en belofte af. Adriaan van der Wulp (SGP) en Robin Heij (VVD) zijn nieuw als wethouder. Paul Boogaard (CDA), Joanne Blaak-van de Lagemaat (CDA) en Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard) waren in de vorige collegeperiode ook al onderdeel van het college.

Plaats voor nieuwe raadsleden en burgerlid

Door de wethoudersbenoemingen zijn er 3 plekken vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze worden ingevuld door Jolanda Koning (CDA), Ad Valkenburg (CDA) en Nico van Stam (SGP). Zij zijn op 9 juni geïnstalleerd als raadslid tijdens de buitengewone raadsvergadering. Niels Hobbel (SGP) werd vanavond benoemd als burgerlid. Burgerleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie bij het raadswerk. Ook mogen zij namens de fractie het woord voeren tijdens beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende vergaderingen. 

Aan de slag met Hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD hebben samen een hoofdlijnenakkoord geschreven, dat de titel ‘Samen doordacht doen’ heeft gekregen. Daarin staan de richting en ambitie van de partijen in grote lijnen beschreven. Omdat het akkoord niet in detail is uitgewerkt, ontstaat meer ruimte voor de gemeenteraad en participatietrajecten met de samenleving. Het hoofdlijnenakkoord is in concept besproken met de gemeenteraad en binnen enkele dagen in definitieve versie opgeleverd. Vanaf dat moment is het definitieve akkoord ook in te zien op de gemeentelijke website.

Afscheidsreceptie wethouders Steen en Van Leenen

Op vrijdag 10 juni wordt in het gemeentehuis van Maasdam afscheid genomen van wethouders Huibert Steen en Piet van Leenen. De afscheidsreceptie is van 16.00 tot 18.00 uur, rond 17.00 uur is het officiële gedeelte met toespraken door burgemeester Aptroot.