Terug naar het overzicht

Kleinschalige woongroep jonge statushouders in Oud-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om mee te werken aan het mogelijk maken van een kleinschalige woongroep voor 14 minderjarige statushouders. Het gaat om een woongroep voor jonge vluchtelingen van 15 tot 18 jaar die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en dus in Nederland mogen blijven. Zij zouden komen te wonen aan de Wilhelminastraat 1 in Oud-Beijerland.

De kleinschalige woongroep is bedoeld voor Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders (AMV-ers). Dit zijn vluchtelingen van 15 tot 18 jaar die alleen, zonder hun ouders, naar Nederland zijn gekomen en inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen. Zij zijn in feite minderjarige statushouders en vallen onder verantwoordelijkheid van Nidos, de voogdij- en opvangorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos zorgt dag en nacht voor begeleiding bij de woongroep. Dit wordt uitgevoerd door Alleen Samen Zorg.

24 uur per dag begeleiding

Zodra de alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland zijn, neemt Nidos het tijdelijke voogdijschap op zich en regelt opvang. Voor een goede inburgering in de samenleving wonen de jongeren bij voorkeur ‘zelfstandig’, maar onder begeleiding. Zo kunnen zij naar school, een bijbaantje zoeken of sporten bij een vereniging en bouwen aan een toekomst in Nederland. Alleen Samen Zorg heeft zorgpartners die de jongeren begeleiden. Bij een kleinschalige woongroep zoals in Oud-Beijerland, is dit 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Gemeente Hoeksche Waard deed navraag bij meerdere gemeenten die ervaring hebben met deze vorm van huisvesting van AMV-ers. Er bleek in die gemeenten veel draagvlak bij de omgeving en de indruk van de opzet en begeleiding was positief. De gemeente heeft daarom het voornemen om mee te werken aan het gebruik van het pand aan de Wilhelminastraat als kleinschalige woongroep voor AMV-ers. De woonlocatie zou vanaf deze zomer in gebruik genomen kunnen worden. Voor er een definitief besluit wordt genomen, wil de gemeente omwonenden informeren en vragen wat zij van het plan vinden. Deze uitkomsten weegt het college mee in het op een later moment te nemen besluit.

Informeren omgeving

Op dinsdag 14 mei is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Direct omwonenden in een straal van ongeveer 250 meter rond de locatie ontvangen een brief met uitnodiging voor deze bijeenkomst. De inloopbijeenkomst is in het pand aan de Wilhelminastraat 1 in Oud-Beijerland en begint om 17 uur. Om 19.30 uur eindigt de bijeenkomst.