De zondag is voor veel inwoners van de Hoeksche Waard anders dan andere dagen van de week, omdat de meeste mensen op deze dag niet werken.

De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgen voor meer duidelijkheid over de invulling van rust en activiteiten op zondag. Daarom wordt in kaart gebracht wat de voorkeuren van inwoners en ondernemers in Hoeksche Waard zijn en welke waarde men hecht aan de zondag. Waar is behoefte aan? Hoe wordt er gedacht over verschillende belangen? En wat is er nodig om straks beleid te kunnen maken over dit onderwerp.

We vinden het belangrijk dat inwoners zich vertegenwoordigd en betrokken voelen. Daarom nodigde de gemeente u uit om mee te denken. In juni startten we met een grootschalige online raadpleging, die door 18.392 inwoners werd ingevuld. In een aantal stappen werken we vervolgens toe naar een advies aan de gemeenteraad.

Op deze webpagina vindt u informatie over de verschillende stappen van het onderzoek en de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Zodra er tussentijdse resultaten bekend zijn, delen we die hier.

Het onderzoek

Omdat de belangen en opvattingen over rust en activiteiten op zondag in de Hoeksche Waard uiteenlopen, is ervoor gekozen om met behulp van een extern bureau  een onderzoek te doen, waarbij iedereen de kans had om een bijdrage te leveren. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van de Hoeksche Waard hun mening kenbaar maakten, ook als ze over dit onderwerp niet zo’n sterk uitgesproken mening hebben. Het is immers van belang alle meningen te achterhalen: de sterk uitgesproken wensen, waarden en belangen, maar ook de minder sterke. Daarom is het onderzoek opgedeeld in een aantal verschillende raadplegingen. Dit zijn:

De raadpleging: een grootschalig onderzoek waarin alle inwoners van de Hoeksche Waard hun mening hebben kunnen geven. Met de beproefde Participatieve Waarde Evaluatie-methodiek (PWE) kregen deelnemers van 1 juni tot 10 juli 2023 de kans om hun wensen, waarden en belangen kenbaar te maken en beleidsopties en de effecten voor verschillende belanghebbenden te beoordelen. 

De klankbordgroep: ondernemers en maatschappelijke organisaties met een sterk belang kijken mee naar het proces, leverden een bijdrage aan het onderzoek en informeren hun eventuele achterban.

Naast de klankbordgroep krijgen alle ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de inwonersraadpleging en het advies van het inwonersforum.

Het inwonersforum: Een diverse groep inwoners die via een aselecte steekproef is gekozen ging aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek met elkaar in gesprek en werkte aan een advies voor de gemeenteraad en het bestuur. Deze groep bestaat uit inwoners vanuit verschillende dorpen en van verschillende leeftijden.

Meer weten over dit onderzoek? Hieronder vindt u meer informatie.

21 inwoners van de Hoeksche Waard spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Zij vormen samen een inwonersforum. In maart kregen 320 inwoners een uitnodiging van de burgemeester. De adressen zijn bepaald door een steekproef, dat is een soort loting.

Van de 320 inwoners wilden er 60 deelnemen aan het inwonersforum. Daarom is er nog een keer geloot. Op die manier hebben de onderzoekers een mix van 21 deelnemers samengesteld van jongere en oudere inwoners uit verschillende woonplaatsen in de Hoeksche Waard. De eerste bijeenkomst van het inwonersforum was in april. Het inwonersforum komt tussen mei en oktober nog vier keer bij elkaar.

Meer informatie over de steekproef onder inwoners vindt u in het verantwoordingsdocument onder ‘Documenten’.

Het advies van het inwonersforum is gebaseerd op heel veel waardevolle informatie. Deze informatie is afkomstig van duizenden inwoners. Vanaf begin juni 2023 kon iedereen meedoen aan een raadpleging: de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze was tot 10 juli in te vullen via een computer, tablet of smartphone. Dat hebben 18.700 inwoners van verschillende leeftijden en wonend in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard gedaan.

De raadpleging gaat niet over meningen, maar over waarden. Deelnemers stappen in de schoenen van een bestuurder, wegen verschillende opties en opvattingen tegen elkaar af en vertellen wat ze zelf belangrijk vinden.

Een onderzoeksbureau vat de resultaten samen in een rapport. Het rapport helpt het inwonersforum om het goede gesprek met elkaar te voeren en recht te doen aan de verschillende waarden die leven in de samenleving.

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en hun klanten of leden waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de raadpleging (PWE). Daarnaast nodigden we een aantal belangenorganisaties uit voor een klankbordgroep. Samen zorgen we ervoor dat alle belangrijke aspecten van rust en activiteiten op zondag aan bod komen. Op verschillende momenten keken en kijken zij kritisch mee naar de vormgeving van het proces.

Ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren op de resultaten van de inwonersraadpleging en het advies van het inwonersforum. Hieronder leest u de ontvangen reacties.

Hieronder leest u de reacties op de adviesnota:

Heeft u vragen over het onderzoek over Rust en Activiteiten op Zondag?

U kunt ons mailen raoz@gemeentehw.nl of bellen via telefoonnummer 14 0186 of 088-647 3647.

Raadsinformatiebrieven

Beantwoording raadsvragen

Bijlagen

Persberichten

Onderzoek en advies

Voorstel college van B&W

Raadsbesluiten