Privacyverklaring Vroegsignalering

Een openstaande rekening voor huur, zorgpremie, energie of water kan duiden op financiële problemen. Daarom zijn verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente Hoeksche Waard. Zo kan de gemeente op tijd ondersteuning aanbieden om problemen op te lossen en (ernstige) schuldensituaties te voorkomen. Hierbij gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van inwoners met betalingsachterstanden op hun vaste lasten. Het gaat om inwoners met een betalingsachterstand bij hun verhuurder, zorgverzekeraar, energie- en/of waterbedrijf. Deze organisaties noemen we: vaste-lasten-partners. Zij doen een melding bij ons, zodat wij gericht hulp kunnen aanbieden.

Wij gebruiken onderstaande persoonsgegevens van de betrokken inwoners:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Administratienummer
 • BSN
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over de betalingsachterstand
 • gegevens over een lopend schuldhulpverleningstraject
 • data en aard van contacten met betrokken inwoner
 • resultaat contacten met betrokken inwoner
 • acceptatie of afwijzing van het hulpaanbod
 • indicatie wijze van oplossen betalingsachterstand
 • indicatie aard vervolghulp
 • bevindingen en verslagen van betrokken hulpverleners

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • beoordelen en voorkomen van problematische schulden, dreigende schulden, huisuitzettingen, afsluitingen en verder oplopende incassokosten;
 • raadplegen en informeren van en communiceren met betrokken (medewerkers van) vaste-lasten-partners en hulpverlenende organisaties;
 • maken van managementrapportages om de dienstverlening te verbeteren en de verantwoording van het beleid te verbeteren;
 • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
 • uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Een grondslag is de wettelijke basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken. Vroegsignalering van schulden is wettelijk verplicht. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om meldingen van betalingsachterstand te ontvangen van verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf. Deze wet verplicht de gemeente ook om aan de betrokken inwoners een hulpaanbod te doen.

Wij delen de persoonsgegevens met de medewerkers Vroeg Eropaf. Ook delen wij persoonsgegevens met de vaste-lasten-partners die de betalingsachterstanden melden. Tot slot delen wij persoonsgegevens met de applicatiebeheerder die namens ons de gegevens verwerkt.

Wilt u niet dat wij de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgen? Meld dit dan aan uw verhuurder, zorgverzekeraar, energie- of waterbedrijf.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte (dit zijn alle landen van de Europese Unie, èn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en worden niet doorgegeven aan andere landen.

De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van de hulpverlening in het kader van vroegsignalering. Dit gebeurt om de juiste hulp te kunnen bieden als een inwoner binnen een jaar opnieuw wordt aangemeld met een betalingsachterstand. Bijlagen en aanvullende documenten die persoonsgegevens kunnen bevatten worden na een jaar verwijderd. Overige herleidbare persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene privacyverklaring. U leest daarin ook wat u kunt doen bij klachten.