Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van een aantal gemeentelijke heffingen. U hoeft deze belasting dan niet te betalen. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerend zaakbelasting.

Bij de belastingaanslag is een aanvraagformulier voor kwijtschelding toegevoegd. Heeft u bij uw belastingaanslag geen formulier ontvangen? Bel dan naar de SVHW 0800 – 020 08 73 of regel het via de website van de SVHW.

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een minimuminkomen heeft en geen spaargeld of bezit heeft. Een minimuminkomen betekent dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau of dat u AOW heeft zonder aanvullend pensioen. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan telt het inkomen van uw partner of medebewoner mee.