Subsidie Klimaatadaptatie

U kunt uw tuin en buitenruimte in de Hoeksche Waard beter voorbereiden op extreem weer. Bijvoorbeeld door het aanleggen van meer groen of een groen dak, het opvangen van regenwater of het planten van bomen. Hiervoor kunt u een financiële bijdrage (subsidie) krijgen van de gemeente. De subsidieregels zijn vanaf 3 mei uitgebreid. U komt sneller in aanmerking voor subsidie. Ieder jaar is er € 200.000,- aan subsidie beschikbaar.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

U past eerst uw tuin of buitenruimte aan. Daarna vraagt u de subsidie online aan. De subsidie is aan te vragen door inwoners (particulieren) of verenigingen van eigenaren (VvE), maatschappelijke organisaties en bedrijven (rechtspersonen). Voor rechtspersonen gelden andere voorwaarden dan voor particulieren.

U logt in met uw DigiD. Ook als u subsidie aanvraagt voor een VvE, maatschappelijke organisatie of bedrijf logt u in met uw eigen DigiD. Binnen 8 weken hoort u of u subsidie krijgt en hoe hoog het bedrag is.

De subsidie is aan te vragen voor maatregelen, die genomen zijn vanaf 3 mei. Heeft u voor 3 mei onze subsidie aangevraagd en is de aanvraag toen afgewezen? Dan mag u deze subsidieaanvraag opnieuw doen, als u nu wel aan de nieuwe subsidieregels voldoet.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Bij de aanvraag stuurt u mee:

 • Een beschrijving van de aanpassingen in uw tuin of buitenruimte om deze voor te bereiden op extreem weer.
 • Foto’s van uw tuin of buitenruimte voor en na het nemen van de klimaatadaptatieve maatregelen. Let op: het meesturen van deze foto’s is verplicht.
 • Bewijzen van de kosten en de uitvoer van deze maatregelen. Bijvoorbeeld: de offerte van de opdrachtnemer, de e-mail waarin u de opdracht verleent, aankoopbewijzen en facturen van de uitgevoerde maatregelen.

Zorg dat u alle hierboven genoemde informatie meestuurt. Alleen dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Lukt het niet om online de subsidie aan te vragen via DigiD? Neemt u dan contact op voor een schriftelijke aanvraag per post of mail. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of duurzaamheid@gemeentehw.nl.

U kunt voor de volgende aanpassingen in uw tuin of de buitenruimte subsidie aanvragen:

 • Het afkoppelen van de regenpijp van het riool (en het water in de tuin laten lopen of opvangen in een regenton of andere soort berging).*
 • Het opvangen van minimaal 300 liter (particulieren) of 2.000 liter (rechtspersonen) water in een regenton of andere soort waterberging (na het afkoppelen van de regenpijp van het riool).
 • Het vergroenen van het dak (bijvoorbeeld met sedum, gras of kruiden).* (Let op: niet ieder dak is hiervoor geschikt. Laat u goed adviseren.)
 • Het weghalen van tegels of dichte verharding in de eigen buitenruimte en vervangen voor groen of waterdoorlatende verharding als grasbetontegels, grind of split (regenwater in de grond laten weglopen).*
 • Het aanplanten van 1 of meer bomen uit de Bomenlijst met een minimale stamomtrek van 10 centimeter.

* Voor deze maatregelen geldt dat ze samen/bij elkaar opgeteld een minimale oppervlakte hebben van 5 m² (particulieren) of 25 m² (rechtspersonen) aan afgekoppeld dak, vergroening en/of ontharding.

In het document Klimaatadaptieve maatregelen vindt u meer informatie over bovengenoemde aanpassingen en waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

 

Particulieren

Rechtspersonen

Minimale subsidiebedrag

€ 100,-

€ 100,-

Maximale subsidiebedrag

€ 2.500,-

€ 10.000,-

Afkoppelen regenpijp*

€ 5,- per m² afgekoppeld dakoppervlak*

€ 5,- per m² afgekoppeld dakoppervlak*

Opvangen water in regenton(nen) of  berging op eigen terrein

Minimaal 300 liter (of 0,3 mᶟ)
€ 50,- per 100 liter (of 0,1 mᶟ)

Minimaal 2.000 liter (of 2 mᶟ)
€ 50,- per 100 liter (of 0,1 mᶟ)

Vergroenen dak*

€ 15,- per m² vergroening*

€ 15,- per m² vergroening*

Tegels of dichte verharding vervangen door waterdoorlatende verharding*

€ 5,- per m² aangelegde waterdoorlatende verharding*

€ 5,- per m² aangelegde waterdoorlatende verharding*

Tegels of dichte verharding vervangen door groen*

€ 15,- per m² aangelegd groen*

100% vergoed*

Aanplant 1 of 2 bomen met minimale stamomtrek 10 centimeter

€ 50,- per boom uit de Bomenlijst

€ 50,- per boom uit de Bomenlijst

Aanplant 3 of meer bomen met minimale stamomtrek 10 centimeter

100% vergoed voor bomen uit de Bomenlijst

100% vergoed voor bomen uit de Bomenlijst

* Voor deze maatregelen geldt dat ze samen een minimale (dak)oppervlakte hebben van:

* 5 m²

 * 25 m²

Om subsidie te kunnen krijgen, moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Huurders vragen toestemming
  Bent u huurder? Dan kunt u ook subsidie aanvragen. U vraagt dan schriftelijke toestemming aan de eigenaar/verhuurder van het pand of de grond om de maatregelen te nemen en stuurt deze toestemming mee met de aanvraag.

 • Hoogte geldbedrag niet hoger dan gemaakte kosten
  Het geldbedrag dat u krijgt, is niet hoger dan kosten die u gemaakt heeft voor de klimaatadaptieve aanpassingen. Ook moet u de gemaakte kosten kunnen bewijzen.
 • Toestemming geven voor controle en communicatie
  Door subsidie aan te vragen, geeft u toestemming voor een mogelijke steekproefsgewijze controle door een medewerker van gemeente Hoeksche Waard.
  Ook geeft u toestemming dat de gemeente contact met u op kan nemen met de vraag of u mee wilt werken aan communicatie-uitingen over klimaatadaptatie.
 • Geen schade of overlast verzorgen
  De klimaatadaptieve aanpassingen die u doet, mogen niet voor schade of (water)overlast zorgen bij uw buren of in de openbare ruimte.
  Een voorbeeld: het is niet de bedoeling dat een waterberging overloopt naar de grond van de buren of voor plassen zorgt in de openbare ruimte.
 • Niet eerder subsidie gekregen voor genomen maatregelen
  U heeft niet eerder gebruik gemaakt van onze subsidieregeling met dezelfde genomen maatregelen.
 • Bijdrage leveren aan klimaatadaptatie
  De genomen maatregelen dragen bij aan klimaatadaptatie.
 • Maatregelen zijn voor minimaal 4 jaar
  De genomen maatregelen houdt u minimaal 4 jaar in stand.

Kijk voor alle voorwaarden en wanneer de subsidie geweigerd wordt of terugbetaald moet worden in de Verordening Klimaatadaptatie.

Wat is klimaatadaptatie?

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Hevige regenbuien bijvoorbeeld, maar ook lange periodes van hitte en droogte zullen vaker voorkomen. Binnen de gemeente willen we ons goed voorbereiden op deze klimaatveranderingen en onze omgeving daar zoveel mogelijk voor inrichten. Dit heet klimaatadaptatie.

Het aanleggen van een groen dak

Een dak dat bedekt is met planten (een voorbeeld is sedum; kleine vetplantjes), heeft voor de bewoners of de gebruikers van het gebouw veel voordelen. Zo houdt een groen dak het gebouw in de zomer koeler en in de winter warmer dan een kaal plat dak. De vetplantjes van een sedumdak nemen bovendien veel fijnstof uit de lucht op, houden regenwater vast en houden 90% van de straling van de zon tegen.

Niet ieder dak is geschikt voor groenbedekking. We raden u aan om, voordat u de subsidie gaat aanvragen, de volgende stappen te doorlopen:

 1. Laat een goedgekeurd bureau beoordelen of uw dak en uw dakconstructie geschikt zijn voor de aanleg van een groen dak. Voor de aanleg van een groen dak met een dunne laag sedumplantjes zijn vrijwel alle platte en licht hellende daken geschikt.
 2. Vraag 1 of meerdere offertes aan bij goedgekeurde groendakbedrijven.
 3. Ga na of u een bouwvergunning nodig heeft.
 4. Vraag subsidie aan.

Het afkoppelen van de regenpijp en de opslag van water op het eigen terrein

Bij hevige regenbuien ontstaat het risico dat het riool al het water niet snel genoeg kan afvoeren en dat er wateroverlast ontstaat. Veel hemelwater is afkomstig van daken. Dit redelijk schone regenwater is natuurlijk prima op te vangen en te gebruiken om bijvoorbeeld de tuin op een warme zomerdag mee te besproeien. En zo wordt ook het riool minder belast.

Verharding in de tuin vervangen door waterdoorlatende maatregelen of (inheemse) planten

Veel tuinen zijn voor een groot deel of soms helemaal betegeld. Dat is jammer, want een groene tuin biedt de bewoners veel voordelen. Tegels nemen veel warmte op en daardoor wordt het extra heet in de tuin wat hittestress kan veroorzaken. Groen in de tuin is verkoelend en houdt water vast. Dat heeft als voordeel dat het riool minder wordt belast met de afvoer van hemelwater en dat de grondwaterspiegel op een natuurlijke manier wordt aangevuld. Groene tuinen hoeven minder vaak te worden besproeid en zijn goed voor veel verschillende soorten dieren en groen. Zeker als de tuin veel inheemse plantensoorten bevat. Inheemse planten zijn planten, die van nature in Nederland en de Hoeksche Waard voorkomen.

Bekijk de lijst van inheemse planten en de bomenlijst.

12 ideeën watervriendelijke tuin

In de online folder ‘Uw buurt regenbestendig en natuurvriendelijk’ vindt u 12 ideeën voor een watervriendelijke tuin.

Subsidie waterschap Hollandse Delta

Ook waterschap Hollandsche Delta heeft een subsidieregeling voor watervriendelijke acties door inwoners of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk zoals scholen, verenigingen van eigenaars en woningbouwverenigingen. Kijk op de website van Waterschap Hollandse Delta voor meer informatie.

Tegels aanmelden bij NK Tegelwippen

Heeft u tegels of verharding vervangen door groen? Wilt u de tegels dan aanmelden voor het NK Tegelwippen van 21 maart tot en met 31 oktober? De Hoeksche Waard strijdt in die periode vriendschappelijk met Goeree-Overflakkee om wie het meest vergroent. We nemen het dan op tegen onze buren van Goeree-Overflakkee. Doet u mee?!

 

Heeft u nog vragen over de subsidie Klimaatadaptatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.