Subsidieregeling Agrifood Regio Deal

Door over gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten werken samen in de Zuid-Hollandse Delta.

In de Regio Deal bundelen we onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dat doen we voor onze 300.000 inwoners. De Zuid-Hollandse Delta is een uniek gebied met sterke en innovatieve economische sectoren en een bijzondere natuur die duurzaam en innovatief wil groeien.

We zetten in op zowel economische als ecologische verbeteringen in de regio. Op die manier houden we als regio een duurzaam toekomstperspectief. Onze regio bruist van de innovatieve ondernemers en initiatieven. Daarom willen we samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders onder deze opgaven zetten en slim samenwerken.

Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidieregeling?

Bent u gevestigd in de Hoeksche Waard en heeft u een idee of plan dat bijdraagt aan de doelen van de Regio Deal op het gebied van Agrifood? Neem dan contact op via ondernemen@gemeentehw.nl, want mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage. Wellicht kan uw idee of plan daadwerkelijk met ondersteuning uit de Regio Deal worden gerealiseerd.

Op deze subsidieregeling kunnen ook ondernemers en organisaties op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten aanspraak maken. Bent u op één van deze eilanden gevestigd, neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Kijk voor meer informatie ook op de website van onze Regio Deal.

Als voedingsbodem voor de Randstad heeft de Agrifoodsector in de Zuid-Hollandse Delta een enorm potentieel. Het gebruik van innovatieve technieken en werkwijzen is voor de agrarische ondernemers in onze regio een tweede natuur. Onze slagvaardigheid sterkt ons in de ambitie om onze internationale koploperspositie op het gebied van een toekomstbestendige Agrifoodsector verder uit te bouwen. In de regionale samenwerking is gemeente Hoeksche Waard verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen op gebied van Agrifood in de delta. Hiervoor hebben we drie businesscases geformuleerd met ieder verschillende ontwikkelmogelijkheden.

Bodem

Met de businesscase Bodem maken we ons sterk voor het verantwoord omgaan met grondstoffen, het tegengaan van uitputting van de bodem en het inspelen op veranderende biodiversiteit.

Korte Ketens

Dankzij Korte Ketens brengen we de consument dichterbij de agrarische ondernemer, benutten we kansen in de keten van voedselproductie en -verwerking en dragen we bij aan een eerlijke prijs voor de sector.

Netwerk Foodlabs

Tot slot is het Netwerk Foodlabs belangrijk om te innoveren, kennis te delen en te leren van elkaar. De aantrekkingskracht die dat op onze regio heeft, maakt ons economische sterk én zorgt dat we gezien worden.