Vaststelling structurele subsidie 2023

Vaststelling van de subsidies 2023 kan worden gevraagd door het invullen en ondertekenen van het hiervoor bestemde vaststellingsformulier. Het ingevulde het ondertekende formulier met daarbij de verplichte bijlagen kunnen worden gemaild naar subsidie@gemeentehw.nl. U vindt het formulier onder het kopje ‘Documenten’ onderaan deze pagina.