Aanvraag jubileumsubsidie

U kunt voor uw vereniging, in het jubileumjaar een jubileumsubsidie aanvragen. Aanvragen die wij buiten het jubileumjaar ontvangen nemen wij niet in behandeling. Dit betekent dat u geen subsidie ontvangt. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via de onderstaande knop. 

Kies voor ‘jubileum’ bij de subsidiesoort in het formulier. We vragen u de volgende documenten digitaal klaar te zetten om de aanvraag te doorlopen:  recent bankafschrift met IBAN van het rekeningnummer, kopie stichtingsakte / statuten van de vereniging

Voor deze digitale aanvraag heeft uw organisatie E-herkenning nodig, dit kost geld. Meer informatie vindt u op de website E-herkenning.   

Het aanvraagformulier voor een jubileumsubsidie kunt u hieronder ook in PDF downloaden.

Als u gebruik maakt van een aanvraagformulier in PDF dan kunt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de vereiste bijlagen toesturen aan gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of mailen aan subsidie@gemeentehw.nl

  • De jubilerende vereniging of stichting is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair gevestigd is in gemeente Hoeksche Waard ;
  • De jubilerende vereniging of stichting moet minimaal 25 jaar oud zijn;
  • Er wordt een jubileumactiviteit georganiseerd door de jubilerende vereniging of stichting;
  • Tot een jubileum rekenen wij iedere volgende periode van 5 jaar (na 25 jaar);
  • De jubilerende vereniging of stichting moet de jubileumsubsidie in haar jubileumjaar aanvragen;
  • Voor het krijgen van een jubileumsubsidie overlegt de vereniging of stichting een kopie van de stichtingsakte;
  • De jubileumsubsidie is 10 euro per verenigings- of stichtingsjaar;
  • De toekenning van een jubileumsubsidie geldt ook als vaststelling.

Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling en ontvangt u de aanvraagformulieren.

Wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.