Vaststelling incidentele subsidie

Aanvragen voor het vaststellen van incidentele subsidies moeten worden ingediend op de in de toekenningsbeschikking vermelde datum voor vaststelling.

Vaststelling van incidentele subsidies kan worden gevraagd door het invullen en ondertekenen van het hiervoor bestemde vaststellingsformulier. Het ingevulde het ondertekende formulier met daarbij de verplichte bijlagen kunnen worden gemaild naar subsidie@gemeentehw.nl of worden toegezonden aan Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, ter attentie van het team Participatie en Leefbaarheid. U vindt het formulier onder het kopje ‘Documenten’ op deze pagina.