Spring naar content

Belastingen & Subsidies

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente verstrekt in sommige gevallen subsidies op het gebied van sport en cultuur.