Mogelijke gezondheidseffecten windpark Oude Maas

Op deze webpagina vindt u informatie over de mogelijke gezondheidseffecten van windpark Oude Maas. Windmolens veroorzaken geluid. Bij het kiezen van een plek voor de windmolens, houden wij hier  zo goed mogelijk rekening mee. Dit gebeurt onder andere op basis van de wettelijke eisen volgens de Wet geluidshinder. De keuze voor een plek van een windmolen moet passen binnen de regels van de wet. In de praktijk kiest een gemeente vaak plekken waar de afstand tussen windmolens en woningen groter is dan wettelijk mogelijk/verplicht is. Ook voor windpark Oude Maas is dit het geval.

Informatie over geluid en windpark Oude Maas

Op 30 juni 2021 organiseerden wij samen met REF een webinar over windparken en geluid. Deze kunt u terugkijken via YouTube. Lees hier vragen en antwoorden uit het webinar terug.

Met de huidige techniek is het maximale geluidsvermogensniveau van windmolens tussen 100 en 110 decibel A (dB(A)). Decibel (dB) is de maateenheid voor de sterkte van geluid. Decibel A (dB(A)) is een afgeleide van de decibel en corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het menselijk oor, omdat deze voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk zijn. Voor de windmolens voor windpark Oude Maas geldt een maximaal geluidsvermogensniveau van 104.9 dB(A). Wanneer iemand buiten staat, op een afstand van ongeveer 100 meter van de windmolen, is het geluidniveau buiten niet meer dan ongeveer 55 dB(A). 

Volgens de Wet geluidhinder moeten windmolens zo worden geplaatst dat de gemiddelde hoeveelheid geluid per jaar op de gevel van een woning niet hoger is dan 47 dB (decibel). In de nachtperiode is dit 41 dB.

De grens waar deze waardes van toepassing zijn, ligt op een afstand van ongeveer 450 meter van de windmolens. De meeste woningen en geluidsgevoelige gebouwen in Heinenoord staan op een afstand van 900 meter of meer. De verwachting is dat er niet of in zeer beperkte mate hinder door geluid ontstaat.

Voor windpark Oude Maas is een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep nemen bewoners uit zowel het dorp, als het omliggende gebied, deel. Samen met de klankbordgroep kozen wij voor de huidige plek en opstelling van de 5 windmolens. Die keuze maakten wij nadrukkelijk vanuit de gedachte dat de afstand tussen windmolens en woningen zo groot mogelijk is. Inwoners informeerden wij over deze opstelling via nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Het RIVM onderzocht de effecten van windparken op gezondheid. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over windmolens en gezondheid. Het RIVM-rapport ‘Gezondheidseffecten van windturbinegeluid’ vindt u onder het kopje ‘documenten’.

Nuttige informatie kunt u daarnaast online vinden via de website van het RIVM en de website van het Rijksoverheid.

Voor vragen over gezondheid kunt u ook contact opnemen met de GGD. Op deze pagina van de GGD vindt u opent zich een webpagina met contactformulieren. Vult u deze in, dan reageert de GGD op uw vragen.

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid houdt namens de gemeente bij of de windmolens niet meer geluid veroorzaken dan wettelijk toegestaan. Meer informatie vindt u op de website van de OZHZ.