Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Maar ook dat u, als u zelf een plan of idee heeft, hierbij actief anderen betrekt. De wijze waarop u anderen betrekt, kan verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van uw plan.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening. Hoe we dit als gemeente Hoeksche Waard aanpakken, kunt u lezen in de participatievisie en de handreiking participatie.

De Omgevingswet moedigt ook initiatiefnemers (diegene met een plan of idee) aan om participatie uit te voeren. Dat is in de meeste gevallen niet verplicht, maar het kan wel helpen om een plan sneller en beter te laten slagen. Voor sommige activiteiten is participatie wel verplicht. De gemeenteraad wees een aantal activiteiten aan waarbij participatie verplicht moet worden toegepast. Het gaat om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. De plannen waarbij participatie verplicht is, staan hier vermeld.

Handreiking participatie

Heeft u een plan of idee? Deze handreiking helpt u om met participatie aan de slag te gaan. Hierin leest u waar u rekening mee moet houden, handige tips en welke stappen u moet uitvoeren als participatie verplicht is.