Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Maar ook dat u, als u zelf een plan of idee heeft, hierbij actief anderen betrekt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.  

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening. Hoe we dit als gemeente Hoeksche Waard aanpakken, kunt u lezen in de participatievisie.

De Omgevingswet moedigt ook initiatiefnemers (diegene met een plan of idee) aan om participatie uit te voeren. Dat is in de meeste gevallen niet verplicht, maar het kan wel helpen om een plan sneller en beter te laten slagen. Voor sommige activiteiten is participatie wel verplicht. De gemeenteraad heeft een aantal activiteiten aangewezen waarbij participatie verplicht moet worden toegepast. Het gaat om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Handreiking participatie

Heeft u een plan of idee? Vanaf 1 januari 2024  vindt u op onze website een handreiking participatie die u helpt om met participatie aan de slag te gaan.