De nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die is ingegaan op 1 januari 2024. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u plannen heeft om iets te veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een dakkapel wilt plaatsen, een bedrijfsruimte in uw garage wilt maken of een evenement wilt organiseren. Ook ondernemers krijgen met de Omgevingswet te maken.

Laatste nieuws Omgevingswet

Geen berichten gevonden.