Vergunning aanvragen en checken (Omgevingsloket)

Als u plannen heeft om iets te veranderen aan uw bedrijf of omgeving, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig of moet u daar een melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u nieuwe aanvragen hiervoor doen in het nieuwe Omgevingsloket. Daar kunt u de omgevingsvergunning aanvragen, melding doen of aanvullende informatie doorgeven. In het Omgevingsloket staat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit.

Als u al een ingediende aanvraag heeft via het Omgevingsloket online (OLO) kunt u hier nog aanvullingen op indienen in het oude Omgevingsloket online (OLO) tot 1 juli 2024.

Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat ook in het nieuwe Omgevingsloket niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe Omgevingswet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket steeds verbeterd en verder uitgebreid.

Het vernieuwde Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

Met de vergunningcheck weet u snel of u voor uw plan een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U moet hiervoor een aantal vragen beantwoorden.  Op basis van de plek en activiteiten én uw antwoorden op de vragen wordt bepaald of u een vergunningplicht, meldingsplicht, of informatieplicht heeft. Het kan ook zijn dat uw project plichtenvrij is en dat u geen vergunning hoeft aan te vragen. Er geldt wel altijd een algemene zorgplicht. Dat beteken dat overheden, bedrijven én inwoners verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Als u een vergunning nodig heeft, kunt u deze direct aanvragen. Als u eerst een Omgevingsoverleg wilt, kunt u dit hier ook regelen.

Op de kaart van de Hoeksche Waard ziet u precies welke landelijke en lokale regels gelden op de door u gekozen locatie. Dit zijn de regels uit de omgevingsplannen van onder ander de gemeente.

Hier ziet u wat u moet doen om aan de regels te voldoen die horen bij uw werkzaamheden. Denk aan alle milieumaatregelen die bedrijven moeten nemen bij hun gekozen werkzaamheden.

Mijn Omgevingsloket is uw persoonlijke omgeving waar u uw aanvragen en meldingen terugvindt.

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.