Intake- en Omgevingstafel

Er zijn 2 manieren mogelijk om uw initiatief voor te bespreken voordat u uw aanvraag indient. 

  • Eenvoudige initiatieven – de conceptaanvragen gaan naar het regulier vooroverleg
  • Ingewikkeldere initiatieven – gaan naar de intake- en omgevingstafel

Standaard vooroverleg voor eenvoudige aanvragen

Bij eenvoudige aanvragen wordt uw conceptaanvraag behandeld door een van onze medewerkers. Deze beoordeelt of uw plan een positief welstandsadvies krijgt en welke omgevingsprocedure gevolgd wordt. Via het Omgevingsloket doorloopt uw plan deze route.

Intake- en Omgevingstafel voor ingewikkeldere initiatieven

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, kunt u gebruikmaken van de Intake- en Omgevingstafel. Dit gebeurt vaak bij ingewikkeldere initiatieven waarvoor een herziening van een bestemmingsplan nodig is of voor een omgevingsvergunning waarvoor wij uitgebreide procedure moeten volgen om het plan mogelijk te maken. U voorkomt hiermee verrassingen tijdens de aanvraagprocedure en versnelt de aanvraagprocedure. Daardoor hoeft u minder lang te wachten op een vergunning.

Aan de intaketafel beoordelen we of een initiatief wenselijk is. En of het past in de omgevingsvisie voor de Hoeksche Waard. Aan de omgevingstafel bespreken verschillende experts met elkaar in hoeverre uw plan haalbaar is. Ook geven zij tips mee voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.  

Woonbalans voor een woningbouwinitiatief

Heeft u een woningbouwinitiatief? In de Hoeksche Waardse Woonbalans ziet u welke thema’s de gemeente belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard en hoe uw initiatief hierin kan passen.

Het stappenplan voor vooroverleg ingewikkeldere initiatieven:

U neemt contact op met de gemeente via het Omgevingsloket. Een casemanager gaat met u in gesprek over uw plan.

Als het een ingewikkeld initiatief is wordt uw plan besproken bij de intaketafel. Hier wordt het initiatief op hoofdlijnen beoordeeld op wenselijkheid. De belangrijkste hierbij vraag is: past het plan binnen de omgevingsvisie en draagt het plan bij aan de Hoeksche Waard?

Als uw plan wenselijk is gaat deze door naar de omgevingstafel. Hier beoordelen adviseurs of uw plan haalbaar is. De adviseurs benoemen de aandachtspunten.

U bespreekt met de casemanager wat er eventueel nog nodig is om het plan te verbeteren. Dat kan door bijvoorbeeld documenten toe te voegen. Dat kan een extra toelichting zijn, een tekening of een rapport. Ook kunt u uw buren betrekken om uw plan sterker te maken. Ondersteunen zij het idee? Of hebben zij goede ideeën die uw plan sterker kunnen maken? Ook dit is goede informatie voor de uiteindelijke aanvraag. De nieuwe Omgevingswet moedigt u aan om dit te doen. Lees hier meer over op de pagina ‘Participatie’.

Eventueel kunt u ervoor kiezen een principebesluit te laten nemen. Daarmee geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat ze de intentie heeft om de aanvraag goed te keuren. U moet dan wel de aanvraag helemaal correct indienen en er mogen geen zwaarwegende veranderingen zijn tijdens de aanvraagfase. Het principebesluit is openbaar. U bent in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar de omgeving. Uw casemanager kan u hierover informeren.

Met de casemanager kijkt u wat er nodig is om te komen tot een goede aanvraag voor een omgevingsvergunning.