Omgevingswet voor ondernemers

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt vooral als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering.

Er zijn verschillende websites met informatie, instructiefilmpjes en video’s. Kijk bijvoorbeeld op de website van de Omgevingswet, op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) of op de website van de Omgevingsdienst. Zo bent u goed voorbereid op eventuele gevolgen die de Omgevingswet kan hebben als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Er zijn ook situaties waarbij u geen actie hoeft te ondernemen.

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het ingaan van de Omgevingswet niet direct iets te doen. Zo hoeven bedrijven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden vanwege het overgangsrecht. Heeft u vóór 1 januari 2024 een vergunning ingediend en moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Een bedrijf dat iets wil veranderen, moet nagaan of die verandering gevolgen heeft onder de Omgevingswet. Is er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of melding nodig voor een milieubelastende activiteit? Of gelden er milieuregels op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het omgevingsplan van de gemeente?

Voor de meeste bedrijven stonden de milieuregels in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ongeveer 5 procent van de bedrijven heeft een omgevingsvergunning voor het oprichten en exploiteren van de inrichting. Die bedrijven moeten – naast de vergunningseisen – soms ook nog aan milieuregels in het Activiteitenbesluit voldoen. Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet staan de milieuregels in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het omgevingsplan van de gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast gelden er voor vergunningplichtige bedrijven de voorschriften die in de vergunning staan. Als u al een vergunning had en uw bedrijf blijft vergunningplichtig volgens het Bal, dan blijft deze vergunning voor uw bedrijf gelden.

Voor bepaalde bedrijven, zoals de detailhandel en horeca geldt het Bal niet. Die bedrijven kunnen hun milieuregels terugvinden in het omgevingsplan van de gemeente Hoeksche Waard. Die regels zijn nagenoeg gelijk aan de milieuregels die nu voor deze bedrijven golden in het Activiteitenbesluit.

Let op: deze veranderingen kunnen voor alle gebieden gelden binnen de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld gezondheid en water. Informeer hiernaar bij uw contactpersonen bij gemeente Hoeksche Waard, waterschap, provincie Zuid-Holland of omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.