Omgevingsvisie Hoeksche Waard

De omgevingsvisie biedt de basis voor bijna alle ruimtelijke plannen in de Hoeksche Waard.  Denk aan het Omgevingsplan, de ontwikkelagenda en de Regionale Energie Strategie.

Waarom een Omgevingsvisie?

Dynamiek door de eeuwen heen is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Verandering is onderdeel van een levend landschap en van een vitale samenleving. Bewoners van de Hoeksche Waard hebben door de eeuwen heen samen het eiland gevormd. Dat blijft in de toekomst nodig.

Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen én om de Hoeksche Waard nóg mooier en beter toekomstbestendig te maken, stelden we in 2019 een omgevingsvisie op.  

Dat deden we niet alleen. Om een visie op te stellen die breed wordt gedragen, werkten we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden: de ‘Waardmakers’. De gemeenteraad Hoeksche Waard stelde de Omgevingsvisie Hoeksche Waard op 17 december 2019 vast. Op de website van de Waardmakers leest u meer over het proces en de samenwerking.

Nieuwe initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten bijdragen aan de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken. Dat zijn de ambities voor de omgevingskwaliteit en maatschappelijke doelen. Benieuwd naar de ambities van de Hoeksche Waard?  Kijk dan op de website van de Omgevingsvisie.