Omgevingsvisie Hoeksche Waard

Hoe willen we dat de Hoeksche Waard eruit ziet? Hoe willen we hier wonen, werken, leren en ontspannen? Nu en in de toekomst? Dat staat omschreven in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Daarmee is deze omgevingsvisie de basis van bijna alle ruimtelijke plannen voor de Hoeksche Waard.

Waarom een omgevingsvisie?

Bewoners van de Hoeksche Waard hebben door de eeuwen heen samen het eiland gevormd. Dat blijft ook in de toekomst nodig.

Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen en om de Hoeksche Waard nóg mooier en beter klaar te maken voor de toekomst, stelden we in 2019 een omgevingsvisie op. Dat deden we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Hoeksche Waard vastgesteld.

Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken

Nieuwe plannen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten bijdragen aan de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken. Dat zijn de wensen voor de omgevingskwaliteit en maatschappelijke doelen die we met elkaar hebben opgeschreven in de omgevingsvisie.