De woningmarkt is krap, ook in de Hoeksche Waard. Onze jongeren en starters die graag op zichzelf willen wonen, kunnen lastig een betaalbaar huis vinden. Ook Hoeksche Waardse woningzoekenden die door persoonlijke omstandigheden snel woonruimte nodig hebben, zoeken vaak tevergeefs. Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen spannen zich gezamenlijk in om oplossingen te vinden voor ook deze groepen woningzoekenden. Eén van die oplossingen is het plaatsen van tijdelijke woningen. 

Samen met HW Wonen zocht de gemeente in de afgelopen maanden naar geschikte locaties in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waardse woningzoekenden waar deze woningen voor bedoeld zijn, komen immers ook uit verschillende dorpen. Mijnsheerenland is het derde dorp waar we een geschikte locatie hebben gevonden voor een deel van de tijdelijke woningen. Ook in Numansdorp en Goudswaard vonden we geschikte locaties. In totaal willen de gemeente en HW Wonen 100 tot 150 tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren. De mogelijkheden voor overige locaties worden momenteel onderzocht.   

De locatie Laan van Westmolen/Maasweg in Mijnsheerenland is geschikt om een aantal tijdelijke en permanente woningen te bouwen. Deze locatie is in eigendom van projectontwikkelaar Adriaan van Erk. Het college van burgemeester en wethouders besloot om samen met HW Wonen en de projectontwikkelaar plannen voor deze locatie verder uit te werken. In eerste instantie gaat het hierbij om 39 tijdelijke woningen die HW Wonen wil gaan bouwen. Ook al gaat het om tijdelijke woningen, kwaliteit is wel het uitgangspunt. Dat geldt zowel voor de bouwtechnische aspecten, als ook voor de uitstraling van de woningen en het woongebied.  

Wanneer de benodigde procedure voor de tijdelijke woningen is doorlopen, kunnen we starten met het bouwen van deze woningen. Op dat moment wil projectontwikkelaar Adriaan van Erk met de ruimtelijke procedure starten voor nog circa 48 koopwoningen. Na 15 jaar – als de tijdelijke woningen weggehaald worden – wil HW Wonen 32 sociale huurwoningen op deze locatie terugbouwen.  

De tijdelijke woningen worden vooral gebouwd voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. 1/3 van de woningen is bestemd voor jongeren tot 28 jaar en 1/3 van de woningen voor andere Hoeksche Waardse woningzoekenden die om verschillende redenen dringend tijdelijke woonruimte zoeken. De overige woningen (ook weer 1/3) zetten we in voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning en daarmee recht op huisvesting hebben gekregen) en/of Oekraïense vluchtelingen. In de praktijk zijn dus 7 op de 10 woningen beschikbaar voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. 

Op 13 september 2023 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. HW Wonen en de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de plannen. Er zijn beelden getoond van hoe de woningen eruit komen te zien en waar ze geplaatst worden. De bijeenkomst was bedoeld voor mensen die informatie willen over de plannen en het proces. Er is nog geen verhuurinformatie beschikbaar op dit moment. Er vinden nu gesprekken plaats met omwonenden. Alle input die we ontvangen, nemen we mee in de verdere planuitwerking.

U kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over tijdelijke huisvesting via de website van gemeente Hoeksche Waard: www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. Door het aanvinken van de juiste nieuwsbrief en het invullen van uw mailadres bent u aangemeld. U ontvangt dan het laatste nieuws over bijvoorbeeld het proces, de ontwikkelingen, wat er op dat moment speelt en wat u zelf kunt doen.  De nieuwsbrieven plaatsen wij ook bij Documenten op deze pagina, net als de presentaties, tekeningen en vragen en antwoorden.

Wanneer u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via tijdelijkehuisvesting@gemeentehw.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer 14 0186 of  088 – 647 36 47