Wij vinden het van groot belang dat het voorzieningenniveau van de kern Zuid-Beijerland tenminste blijft zoals deze nu is. De aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, horeca, verenigingen zijn belangrijk om de kern vitaal te houden. 

1. Uitbreiding Konijnendijk Mode

Konijnendijk Mode is een van de voorzieningen in Zuid-Beijerland. Inwoners van de Hoeksche Waard, maar ook buiten de regio, gaan naar Konijnendijk om te winkelen. Om deze functie te kunnen behouden is uitbreiding en modernisering noodzakelijk. Als gemeente werken wij hier graag aan mee.

2. Herinrichting centrumgebied

Wij grijpen deze mogelijkheid aan om de openbare ruimte van de Marijkelaan en de Gravin Sabinastraat tot aan de verbinding tussen Konijnendijk Mode en het centrum aan te pakken. Op deze manier is het detailhandelsgebied van Zuid-Beijerland beter bereikbaar en herkenbaar. Tegelijkertijd verbeteren wij de verkeersveiligheid. De doorstroming voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten maken wij ook beter. Door toepassing van klimaat adaptieve maatregelen maken wij het centrum bestand tegen de toekomst.

1. Herziening bestemmingsplan voor de uitbreiding van Konijnendijk Mode

Om het plan mogelijk te maken, is het bestemmingsplan herzien (u kunt het bestemmingsplan inzien via Ruimtelijke Plannen). Inmiddels is ook de Omgevingsvergunning afgegeven. Een impressie van de nieuwbouw vindt u bij de bijlagen.

Konijnendijk Mode start in principe met de sloop medio 2023. De gemeente richt hiervoor het deel van de Gravin Sabinastraat voor langs het pand in, zodat er nieuwe parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Wij doen dit omdat  mogelijk een deel van de bestaande parkeerplaatsen nodig zijn als bouwterrein.

2. Herinrichting centrumgebied

Definitief ontwerp gereed voor uitvoering

Eind 2021 hebben wij een bouwteam gevormd met aannemer GKB uit Barendrecht. GKB won de aanbesteding voor dit werk. In het bouwteam maakten we samen met GKB het ontwerp. Op 12 oktober 2022 presenteerden wij het voorlopig ontwerp tijdens een inloopavond in partycentrum de Eendrachtshoeve.

In de afgelopen maanden hebben we de opmerkingen zo veel mogelijk verwerkt, vergunningen aangevraagd en het ontwerp tot in detail uitgewerkt. Met verschillende nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gehouden. Onder het kopje ‘Documenten’ op deze pagina vindt u de nieuwe tekeningen van het ontwerp.

Zoals we u eerder informeerden voegden we nog enkele straten aan het plangebied toe. In de Margrietlaan, de Irenelaan en het deel van de Tuinweg tussen de Margrietlaan en de Marijkelaan vervangen we de oude riolering en leggen een nieuw klimaatbestendig rioolstelsel aan. De inrichting wijzigt in deze straten in principe niet. We hergebruiken, zo mogelijk, een deel van de bestaande materialen. We zorgen er uiteraard wel voor dat de straten er weer netjes bij liggen voor de komende jaren. 

Digitale nieuwsbrieven ontvangen?

Via digitale nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de stand van zaken. Nog niet aangemeld voor deze nieuwsbrief? Meld u alsnog aan via sabinastraat@gemeentehw.nl.

In de nieuwsbrief van oktober 2022 staan uw opmerkingen op het voorlopig ontwerp en onze reactie daarop. Deze opmerkingen gaf u ons tijdens de inloopavond van 12 oktober 2022. Bedankt daarvoor!

Planning

Als alles volgens plan verloopt verwachten wij dat de hele uitvoering ongeveer 1 jaar duurt, tot de zomer van 2024. Om de hinder voor omwonenden te beperken werken we in fasen.

Stand van zaken herinrichting centrumgebied Zuid-Beijerland

Het winkelcentrumplein is nu echt bijna klaar! Wethouder Harry van Waveren plantte op de Nationale Boomfeestdag 15 november, samen met de ondernemers, de bomen op het plein. De overige planten volgen binnen enkele weken. Inmiddels zijn we ook bijna klaar in de Gravin Sabinastraat. De straten aan de overzijde van de Tuinweg (Irenelaan, Margrietlaan en Marijkelaan) én het zuidelijk deel van de Tuinweg zelf zijn de komende maanden aan de beurt.

Heeft u naar aanleiding van dit project nog vragen?

Heeft u vragen over de uitbreiding van Konijnendijk Mode? Bel of mail dan projectleider Henriëtte Vernes. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 16 51 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de herinrichting van het centrumgebied? De omgevingsmanager van GKB Barendrecht, Theo Vermeulen, is daarvoor uw eerste aanspreekpunt. Bel of mail hem via 06-10249415 of theo@gkbgroep.nl.

Ook kunt u terecht bij onze projectleider Henri van der Glas. Bel of mail hem via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 17 54 of via e-mail henri.vanderglas@gemeentehw.nl.

Heeft u naar aanleiding van dit project nog vragen?

Met betrekking tot de uitbreiding van Konijnendijk Mode? Dan kunt u terecht bij de projectleider Henriëtte Vernes. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 16 51 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de herinrichting van het gebied? Dan kunt u terecht bij de projectleider Henri van der Glas. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 17 54 of via e-mail henri.vanderglas@gemeentehw.nl.