Centrale as Numansdorp

Bovenaanzicht van de centrale as in Numansdorp.

De centrale as in Numansdorp, waar de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat onder vallen, kent een prominente woon- en verkeersfunctie. In de praktijk botsen deze twee functies met elkaar, waardoor overlast en verkeersonveiligheid worden ervaren. Dit maakt de centrale as een erg ingewikkelde kwestie.

Complexe puzzel

Om de problematiek aan te kunnen pakken, moet een goed afgewogen keuze worden gemaakt over rol en functie deze wegen. Deze keuze kan grote invloed hebben op de verkeersstromen in het gehele dorp en kan daarom worden gezien als complexe verkeerskundige puzzel. Om deze reden gaan wij in gesprek met inwoners van het dorp.

Problematiek in kaart brengen

Door middel van een enquête inventariseren we de ervaren problematiek onder bewoners en ondernemers. Daarnaast verzamelen wij de inzichten van de bewoners en ondernemers over hoe de gemeente de ondervonden problematiek in hun ogen het beste aan kan pakken.

De resultaten analyseren wij gezamenlijk met de lokale verkeerswerkgroep Werkgroep Centrale As en met elkaar denken wij na over gewenste en mogelijke maatregelen. Het uitgangspunt van de maatregelen is dat de centrale as minder aantrekkelijk wordt voor het doorgaande verkeer en dat de Wethouder van der Veldenweg, ook wel de oostelijke randweg genoemd, beter benut wordt.

Perspectief voor de toekomst

Een mogelijkheid is om ingrijpende maatregelen vooraf te testen door middel van zogenaamde praktijkopstellingen. Dit houdt in dat een maatregel wordt uitgezet op straat, zonder dat er grote en dure aanpassingen moeten worden gedaan in de infrastructuur. Dit is al eerder met succes gedaan op andere plekken in het land, op wegen van soortgelijke aard als die van de centrale as in Numansdorp. We willen dit doen in 2022.

Vervolgens zal groot onderhoud plaatsvinden aan de riolering onder de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat. Dit biedt mogelijkheden om grote maatregelen, die we dan uitvoerig hebben getest in de vorm van praktijkopstellingen, uit te voeren en de weginrichting aan te passen. Dit groot onderhoud staat gepland tussen 2025 en 2030. Maar wij onderzoeken de mogelijkheid om deze naar voren te halen naar 2023.  

Voor nu is het van belang dat we inzichtelijk krijgen wat de bewoners en ondernemers aan de centrale as ervaren en voor ogen hebben. Dit doen wij door middel van de enquête. Hierna kunnen we de oplossingsrichtingen concreter maken.

Werkzaamheden in 2021

Nog dit jaar vinden werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Burgemeester de Zeeuwstraat. Hierdoor ondervindt het verkeer hinder. Hierover informeren wij u op een later moment.