Wonen in Strijen

Op deze pagina vindt u meer informatie over wonen in het dorp Strijen. We lichten de bouwprojecten aan u toe, maar geven ook informatie over hoe u bijvoorbeeld uw bestaande woning kunt verduurzamen.

Ook is er op een bijeenkomst gehouden, waarbij er een digitale dorpswandeling is gemaakt. Doel van de bijeenkomst was om de betrokkenheid bij woningbouw in Strijen te vergroten. De deelnemers aan deze bijeenkomst waren verschillende partijen, die een bijdrage kunnen leveren aan wonen in Strijen. Denk aan projectontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers en de woningbouwcorporatie. Wilt u weten hoe deze bijeenkomst is gegaan? Bekijk dan hieronder het filmpje.

Gemeente Hoeksche Waard heeft een onderzoek laten doen naar de woonbehoeften van de inwoners in de Hoeksche Waard. Uit dat onderzoek is gebleken dat er in Strijen behoeften is aan zeker 185 extra woningen. Ons doel is om in de komende 3 tot 4 jaar ongeveer 300 woningen op te leveren in Strijen.

Die woningen moeten in verschillende prijsklassen vallen en voor verschillende doelgroepen geschikt zijn. Als gemeente bouwen we die woningen niet zelf. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met projectontwikkelaars en de woningbouwcorporatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen wordt er ook aandacht gevraagd voor het bouwen van goedkope woningen voor starters en jonge huishoudens én voor het ontwikkelen van woonvormen voor senioren.

Als gemeente ontwikkelen wij zelf geen woningbouwprojecten. Wij worden benaderd door projectontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers met de vraag of zij een woningbouwproject kunnen ontwikkelen. Soms zijn we eigenaar van de grond waarop iemand wil bouwen, maar vaak is dat niet het geval en is de grond al eigendom van de ontwikkelaar.

Als wij een vraag voor een ontwikkeling krijgen, denken we graag mee over de invulling van die ontwikkeling. Daarbij houden we ook rekening met het gemeentelijk woningbeleid en woningbouwprogrammering dat we vastgesteld hebben. Daarin is onder andere aandacht voor het type woning en de doelgroep waarvoor gebouwd moet worden. Dit hangt af van de woningbehoefte in dat specifieke dorp of op die locatie.

De ontwikkelaar maakt een bouwplan, dat afgestemd wordt met de gemeente. Als gemeente kijken we mee naar de kwaliteit van het plan en geven we de benodigde vergunningen af. De tijd tussen een idee tot aan de daadwerkelijk bouw verschilt. Soms kan dit jaren duren. Vanuit de gemeente zetten we ons in om onze werkzaamheden in dit traject zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Als we in de Hoeksche Waard nieuwe woningen bouwen, moeten die toekomstbestendig zijn. Toekomstbestendig als het gaat om bewoners en de manier van bouwen (duurzaam).

Woningen moeten ook op langere termijn passen bij de vraag van inwoners. En anders, eenvoudig aangepast kunnen worden, zodat de woning voor andere doelgroepen geschikt worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de woningen duurzaam gebouwd worden. Denk aan ‘Nul op de meter’-woningen, het plaatsen van zonnepanelen en duurzame installaties en het hergebruiken van materialen tijdens de bouw.

Wilt u uw woning verduurzamen?

Dan kunnen wij u hierbij helpen met informatie of andere vormen van ondersteuning. Hieronder de mogelijkheden die wij bieden.

  • Energieloket: Het Energieloket helpt woningeigenaren in de Hoeksche Waard met vragen rondom het duurzaam verbouwen van hun woning.
  • Blijverslening: Met de blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning, waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
  • Duurzaamheidslening: Met de duurzaamheidslening neemt u maatregelen, waarmee u maandelijks bespaart op uw energierekening.

Voor meer informatie klikt u op onderstaande woningbouwprojecten.

De afgelopen jaren hebben we in Nederland heel veel regels gekregen voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is de omgeving waar je woont, waar je werkt en waar je je vrije tijd besteedt. Al die regels staan nu nog in heel veel verschillende wetten en regelgeving. De Omgevingswet bundelt die wetten; die regels. En overbodige regels worden geschrapt.

De Omgevingswet vraagt ons ook om op een andere manier de leefomgeving te bekijken en te behandelen. En dat doen we samen; de inwoners en de gemeente. 

Voor inwoners betekent het dat als er een nieuw initiatief in Strijen komt, dat de initiatiefnemer aan moet tonen dat het bijdraagt aan het dorp. Woningbouwlocatie Spui is een goed voorbeeld. Het was een voormalig schoolgebouw en de initiatiefnemer, in dit geval de ontwikkelaar, heeft een aantal scenario’s geschetst voor dit plan. Over deze scenario’s is de ontwikkelaar in gesprek gegaan met omwonenden. Met elkaar zijn ze gekomen tot het plan dat nu gerealiseerd is. Dat plan draagt bij aan Strijen als dorp en past ook goed bij het dorpse karakter.

Ziet u een niet benutte locatie en heeft u daarvoor een idee? Deel het met ons!

Gemeente Hoeksche Waard nodigt inwoners en partijen uit om bij te dragen aan de uitstraling en leefbaarheid van Strijen. Dat doen we het liefst door realisatie van bijzondere woonvormen. Bij een bijzondere woonvorm staat de toekomstige bewoner centraal. Het woonconcept komt vanuit die gedachte tot stand. Daardoor ontstaan ‘unieke stukjes Hoeksche Waard’ die goed aansluiten bij de behoefte van onze inwoners.

Initiatief indienen

Ziet u een locatie die al langere tijd niet in gebruik of in verval is en staat de eigenaar van de locatie ook achter uw idee? Dan kunt u uw initiatief indienen bij onze projectleider Nieuwe Woonvormen.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ontwikkeling van de locatie toch niet tot de mogelijkheden behoort, zoals kabels en leidingen in de grond. Daarom is een onderzoek naar de haalbaarheid vooraf belangrijk. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u om aanvullende informatie aan te leveren. Lees in de pdf ‘Wooninitiatief indienen’ hoe u een aanvraag indient.