Flexwonen Hoeksche Waard

Op 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat Flexwonen Hoeksche Waard ontwikkeld wordt. Dit is een nieuwe vorm van wonen. Bij deze vorm van wonen kunnen inwoners van de Hoeksche Waard tijdelijk (maximaal 2 jaar) een woning huren. Het is de bedoeling dat zij in die tijd zoeken naar een eigen woning. Als het nodig is, krijgen ze daar hulp bij. Deze woonvorm wordt flexwonen genoemd.

Een eigen woning is belangrijk. Iedereen heeft een fijne en veilige plek nodig om in te wonen. Het zorgt ervoor dat mensen hun leven sterk kunnen opbouwen. Sommige inwoners van de Hoeksche Waard hebben geen eigen woning, terwijl ze dat wel willen. Ze schrijven zich in bij HW Wonen of kopen een eigen huis. Soms heeft iemand haast, bijvoorbeeld bij een scheiding. Dan is het fijn om snel een andere woning te vinden. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Dan biedt flexwonen uitkomst.

Flexwonen is voor iedereen die een tijdelijke woonruimte nodig heeft. Iedere Hoeksche Waarder die behoefte heeft aan een tijdelijke woning mag er huren. Er zijn allerlei redenen denkbaar: Soms heeft iemand schulden. Die persoon krijgt dan bijvoorbeeld een extra contract dat bij het huurcontract hoort. Hij of zij moet dan verplicht aan de slag om de schulden op te lossen. Flexwonen Hoeksche Waard kan hem daarbij begeleiden. In de tussentijd mag hij of zij wel alvast een flexwoning huren. Sommige mensen willen alleen een woning en hebben verder geen hulp nodig. Bijvoorbeeld als hun eigen woning wordt verbouwd. Zij willen dan een paar maanden een flexwoning huren. Als de verbouwing klaar is, verhuizen zij weer terug naar hun eigen woning. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van mensen die graag een flexwoning willen. Onder ‘documenten’ kunt u korte verhalen over flexwonen downloaden. Bekijk hier het filmpje over Flexwonen Hoeksche Waard.

Er komen verschillende vormen van flexwonen in de Hoeksche Waard. Op meerdere plaatsen op het eiland worden flexwoningen gemaakt. Soms zijn dat rijtjeshuizen in een woonwijk, maar het kan ook een groter gebouw zijn met appartementen. Er komt dus niet één groot flexwonen-gebouw. Dit is na onderzoek besloten door de gemeente. Dat onderzoek heeft samen met 25 organisaties uit de regio plaatsgevonden.

Eind 2019 zijn we gestart met Flexwonen Hoeksche Waard. Vanaf dat moment komen er geregeld flexwoningen beschikbaar. Het gaat om kleine aantallen. Het is een belangrijke stap in een langer proces. De komende tijd wordt gekeken hoe we meer flexwoningen beschikbaar kunnen krijgen. De organisaties die al eerder hebben geholpen, helpen nu weer mee.

Mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning en een urgentie willen aanvragen, kunnen contact opnemen met de frontoffice Wmo. Dit kan via telefoonnummer 088 – 647 19 20 of per mail contactwmo@gemeentehw.nl. U kunt ook kijken bij urgentieverklaring voor meer informatie.

Wilt u een bijdrage leveren aan Flexwonen Hoeksche Waard? Neem dan contact met ons op. De gemeente kan Flexwonen Hoeksche Waard niet alleen ontwikkelen. Het is een project dat we samen met andere organisaties willen oppakken. Ook voor opmerkingen of vragen kunt u bij ons terecht.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde op 22 oktober 2019 een praktijkverhaal waarin gemeente Hoeksche Waard als voorloper van het Flexwonen wordt gezien. Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kunt u het artikel ‘Flexwonen Hoeksche Waard: voeg wonen en zorg samen’ lezen.