Afval

De RAD (Regionale Afvalstoffendienst) HW B.V. zorgt voor de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) in de Hoeksche Waard. Dit gaat volgens het ‘Goed scheiden loont’ tarievensysteem. Hierbij betaalt u voor elke keer dat u restafval aanbiedt. Het scheiden van afval wordt op deze manier gestimuleerd en het afvalbeheer blijft daardoor betaalbaar.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over afval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar info@radbv.nl. U vindt de milieustraat van de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK in Westmaas.

Samen met de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) verbeteren we de dienstverlening om afval nóg meer en beter te kunnen scheiden. De RAD rijdt nu eens in de 2 weken langs om de grijze restafvalcontainer te legen. Echter, de meeste inwoners maken hier weinig gebruik van. Dit zorgt voor veel gereden kilometers voor relatief weinig restafval. Vanaf 1 januari 2025 komt de RAD eens in de 4 weken langs om de grijze restafvalcontainer te legen. Dit levert een flinke besparing op en stimuleert om het afval nog beter te scheiden.

Dankzij besparing meer dienstverlening

Dankzij de besparing kunnen we voor andere afvalsoorten extra maatregelen nemen om de gescheiden inzameling makkelijker te maken. Want hoe meer afval we apart inzamelen, hoe beter.

In onderstaand document ziet u wat er per 1 januari 2025 verandert.

Nieuw grondstoffenbeleidsplan

De gemeente zorgt samen met de RAD voor het inzamelen van huishoudelijk afval. De gemeente streeft naar een circulaire en afvalvrije economie. Dit betekent dat spullen die we nu nog zien als afval, opnieuw als product gebruikt worden. Of we recyclen de spullen. Daarom is het belangrijk dat we grondstoffen zoals textiel, papier, plastic en elektrische apparaten, scheiden van het restafval. In het nieuwe grondstoffenbeleidsplan staat hoe wij dit de komende jaren willen doen. De gemeenteraad stemde op 18 juni 2024 in met dit plan.

 

Ieder huishouden heeft een milieupas voor de milieustraat in Westmaas. Wanneer u gebruikmaakt van een ondergrondse container gebruikt u diezelfde milieupas om de klep van de container te openen. Een overzicht van de inzameldagen van elke afvalsoort vindt u in de RAD-app en in de Afvalkalender op de website van de RAD. Zo weet u altijd wanneer u uw restafval-, gft- en papiercontainer en pmd-zak kunt aanbieden. In de RAD-app ziet u in de Afvalwijzer welke soort afval u waar inlevert en kunt u een afspraak maken voor de milieustraat.

De RAD publiceert elke laatste woensdag van de maand het Afvalnieuws in regionale huis-aan-huiskrant Het Kompas en brengt jaarlijks de gedrukte Afvalgids uit, die u kunt afhalen bij de balie van de RAD in Westmaas en bij de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland. De digitale Afvalgids vindt u op de website van de RAD. Tenslotte deelt de RAD regelmatig nieuwsberichten op de eigen website en socialmediakanalen (vooral op Facebook).

De officiële regelingen rondom inzameling van huishoudelijk afval kunt u eenvoudig vinden via de directe linken naar de website Overheid.nl op deze pagina.

Ben je net verhuisd en heb je nog geen containers? Heb je al containers maar heb je niet genoeg aan de standaardset? Dan kun je extra containers aanvragen via de pagina van het RAD. Of vraag een vervangende container aan als je container is beschadigd of vermist.

Op de pagina van het RAD vind je ook informatie over hoe het zit met afvalscheiding voor minicontainers en ondergrondse containers.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over afval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar info@radhoekschewaard.nl. U vindt de milieustraat van de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK in Westmaas.

Meer informatie over zwerfafval vindt u op de pagina ‘Zwerfafval’

Heeft u vragen over bedrijfsafval, of een opdracht voor het extra leegmaken van (bedrijfs)containers? Neem dan contact op met de RAD via het mailadres bedrijfsafval@radbv.nl. Via dit mailadres kunt u rekenen op een snelle afhandeling van uw vraag.

Begin dit jaar inventariseerde RAD onder haar klanten de behoefte naar gescheiden inzameling. Einde van dit jaar maken zij bekend hoe zij de inzameling gaan aanvangen en op welke termijn.